artikel

Botkyrka kan visa vägen

I en krönika från vår tidning Botkyrkapolitiken skriver vår gruppledare, Mats Einarsson, om hur regeringen systematiskt arbetar för att undergräva den svenska välfärdsmodellen. Botkyrka kommun har ett rödgrönt samarbete som visar på att det går att driva en helt annan politik.

Regeringen Reinfeldt vet mycket väl vad den gör. Avhoppade ministrar, vikande opinionssiffror och en frånvarande statsminister kan ge intrycket att regeringen är en samling klantskallar som håller på att misslyckas. Det är vad många borgerliga ledarskribenter tycks tro, även om de försöker hålla modet uppe med diverse glada tillrop. Men de har – tyvärr! – fel. Regeringen vet precis vad den gör. Den arbetar långsiktigt och systematiskt för att undergräva den s.k. svenska välfärdsmodellen. Inte till tonerna av smattrande trumpeter och slagord om ”den enda vägens politik”, men medvetet och envetet. ”För mycket verkstad och lite för lite prat”, förklarade en borgerlig partisekreterare de usla opinionssiffrorna.

Reinfeldt tror naturligtvis inte på riktigt att fler får arbete genom att det blir dyrare att vara arbetslös, eller att människor mirakulöst tillfrisknar om bara sjukpenningen blir riktigt låg. Det är inte det som är avsikten – då kunde man ju lika gärna slå till med en rejäl straffskatt på låga inkomster så att de fattiga i enlighet med marknadsekonomins lagar väljer att bli höginkomsttagare istället.

Nej, det handlar (den här gången också) om – klasskamp. Jag tror visserligen inte att regeringen har någon hemlig strategihandbok där det står: Kom ihåg! Allt handlar om att försvaga arbetarklassens ställning! Men man agerar som om man hade det.

Höjda a-kasseavgifter gör att facket tappar medlemmar och försvagas. Sänkt a-kasseersättning ger inte fler jobb, men sänker golvet för lönebildningen. Fler känner sig tvungna att ta jobb med löner under avtalet. Kollektivavtalssystemet eroderar. Kapitalet blir starkare.

Efter sex månaders sjukskrivning skall ens arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd urholkas. De som tvingas sälja sin arbetskraft (nästan alla) får en svagare ställning, de som lever av att köpa andras arbetskraft får en bättre position.
Gymnasieskolan ”reformeras” så att färre får behörighet till högre studier. Vissa elever är ju ”praktiska begåvningar” som inte ska tvingas lära sig en massa onödig matte och svenska. Gissa vilken samhällsklass som förlorar på den politiken!

Och så vidare. Regeringen vet precis vad den gör.

Men misströstas icke, det finns hopp! Här i Botkyrka har vi en annan politisk majoritet. Kommunen styrs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Man ska visserligen inte ha några orealistiska förhoppningar om att vi ska kunna neutralisera den borgerliga rikspolitiken. Det är mycket lättare att föra en lokal högerpolitik med vänstermajoritet i riksdagen än att föra vänsterpolitik lokalt när riksdag och regering för nyliberal klasskampspolitik. Vänsterpolitik för minskade klyftor och utbyggd samhällsservice kräver på ett helt annat sätt en samlad, nationell välfärdspolitik.

Men vi är inte maktlösa! I Botkyrka säljer vi inte ut våra hyreslägenheter utan bygger för framtiden. Vi sänker inte skatten på de fattigas bekostnad. Vi privatiserar inte hemtjänst och sjukvård. Vi ökar inte klyftorna, utan fördelar resurser efter behov. Vi inför inte vårdnadsbidrag, utan bygger ut förskolan och ökar personaltätheten. Vänsterpartiet driver på för att visa att det går att föra en politik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling, även när regeringen vill något helt annat.

2010 är det val igen. Då, om inte förr, kommer det att stå klart att det gjorde skillnad vem som styrde. Jag hoppas att Botkyrka och Botkyrkaborna kommer att inspirera väldigt många i hela Sverige att då välja en ny riksdagsmajoritet och en ny politik.

Mats Einarsson
gruppledare (v) Botkyrka

Kopiera länk