artikel

Vänsterpartiet Botkyrka firade 90 år

Vänsterpartiet i Botkyrka firade den 11 november sitt 90-årsjubileum. Vänsterkommunen bildades den 16 september 1917 men föreningen beslöt att ha jubileet mera mitt i mötessäsongen. Av protokollet från vänsterkommunens konstituerande möte 1917 framgår det att mötet avslutades med att Socialisternas marsch avsjöngs. 90-årsfesten inleddes med samma sång under Pierre Ströms kraftfulla ledning.

Det blev mycket lyckat med god anslutning och fin stämning. Några kamrater berättade dels om partiföreningens historia, dels om erfarenheter från gångna tiders partiarbete. Vi hade utställning och bord med dokument ur partiets historia, både sådant egna medlemmar bidrog med och sådant vi lånat hem från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Där har vi också deponerat den gamla ungdomsklubbsfana som vi samlades kring under jubileumsfesten. Gäster deltog från Socialdemokratiska arbetarkommunen, Miljöpartiet de gröna och ABF Botkyrka-Salem och de överbringade hälsningar och gåvor.

Den ursprungliga socialdemokratiska ungdomsklubben var den första lokala arbetarorganisationen i Tumba. Den bildades 1907 som det också anges på fanan. Deltagarna på jubileet kunde därmed också fira att den sociala revolutionens idé, i sin organiserade form i Botkyrka, fyllde 100 år. Tumba socialdemokratiska ungdomsklubb gick 1917 i sin helhet med i den nya vänsterkommunen.

Kopiera länk