artikel

Välfärd, rättvisa & hållbarhet

Nu är budgeten för Botkyrka kommun 2008 klubbad. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna fortsätter att utveckla och förbättra samhällsservicen för Botkyrkaborna. Vi lägger fokus på våra barn och unga. Vår framtidsinriktade budget står i kontrast mot den moderatledda oppositionens omoderna politik med skattesänkningar, nedskärningar och privatiseringar.

Här är några exempel på satsningar i budget 2008:

• Fler vuxna till fritidshemmen
• Ökad lärartäthet i gymnasieskolan
• Kommunens första förskolebuss börjar rulla i Tullinge och området får två nya förskolor
• Sommaraktiviteter för barn och unga
• En kommunal teknikskola – Komtek startar i Botkyrka
• Konstgräsplan till Alby
• Satsning på rent, tryggt o snyggt – en storstädning av kommunen
• Ta fram en klimatstrategi
• Ökat stöd till studieförbunden

Vi tror på ett rättvist och hållbart Botkyrka!

Katarina Berggren (s) 
Mats Einarsson (v) 
Niklas Gladh (mp)
 

Kopiera länk