artikel

Svar till fyra stockholmssossar

Den 28 oktober skrev fyra socialdemokratiska Stockholmspolitiker en debatttartikel i DN där de krävde att vänsterpartiet ska överge delar av sin skattepolitik. Här kommer ett svar, som DN dock avböjde att ta in.


I DN tisdagen den 28 oktober beskriver fyra socialdemokratiska Stockholmspolitiker att samarbetet och samtalen mellan socialdemokraterna och vänstern fungerar bra. Det är sant, det finns mycket konstruktiva samtal och samarbeten. Samtidigt ställer samma fyra socialdemokratiska politiker ultimativa krav på att vänsterpartiet ska överge en del av sin skattepolitik, nämligen vår syn på fastighetsskatten. Detta är, som ni uttrycker det, en förutsättning för samarbete. Det är intressant att läsa eftersom båda våra partier vill göra om fastighetsskatten i samma riktning. Vi undrar istället nu hur ni ställer er till förmögenhetsskatten, att tredje jobbskatteavdraget skall vara kvar och höjningen av bensinskatten med två kronor? I socialdemokraternas och miljöpartiets respektive budgetar finns det stora och avgörande skiljelinjer.

Förutom skattefrågorna vore det intressant att veta hur ni ställer er i frågor som rör kollektivavtal, nivån på a-kassan, friår och inte minst Lagen om anställningsskydd. Alla frågor som är mycket viktiga för stockholmarna.

Vi undrar också vad som är det främsta hotet, vänstern eller fyra år till med en borgerlig regering? Borde vi inte snarare se de koalitioner och de goda samtalsklimatet i flera kommuner i Stockholm som positivt exempel för resten av landet? En rödgrön regering med en stabil majoritet i Sveriges riksdag borde rimligen vara det bästa även här.


Marianne Eriksson, distriktsordförande vänsterpartiet Storstockholm
Mats Einarsson, kommunalråd (v) Botkyrka kommun
Bert Jagerby, kommunalråd (v) Sundbybergs kommun
Staffan Norberg, kommunalråd (v), Södertälje kommun
Ann-Margarethe Livh, oppositionsborgarråd (v), Stockholms stad 
Kopiera länk