artikel

Upplevelsens, kulturens och rekreationens kommun

Pressmeddelande 2008-11-26

Botkyrka är det rödgröna alternativet i Stockholmsregionen. I budgetförslaget för 2009 satsar vi på våra barn och ungdomar. Botkyrka är platsen där drömmar förverkligas och människor utvecklas. Vi vill förbättra allas livsvillkor och vårt mål är att Botkyrka ska bli den bästa platsen att bo, leva och verka i.

Några av våra satsningar för en bättre framtid är:

  • Storsatsning på våra skolor och förskolor. Vi förbättrar underhållet, rustar upp och bygger nytt. Nya Malmsjö skola är den största skolsatsningen i Botkyrkas historia. Dessutom får barn- och ungdomsnämnden ytterligare 15 miljoner kr för att svara mot volymökningar och till förbättrad undervisning. Vi gör en unik satsning på flerspråkig undervisning.
  • Arbetet att förverkliga familjeparken i Hågelby fortsätter.
  • Vi utvecklar Subtopiaområdet med satsningar på nycirkus, scenkonst och film.
  • Musikhuset i Kärsby renoveras.
  • De nya och moderna lokalerna för Kulturskolan ska stå klara till sommaren bredvid nyupprustade Tumbascenen.
  • Botkyrka får sin femte konstgräsplan. Nu är det Fittjas tur.
  • Brantbrinks idrottsplats rustas upp.
  • Områden vid Lida och Vinterskogen blir naturreservat.
  • Så många ungdomar som möjligt ska erbjudas sommarjobb.
  • Botkyrkas offensiva klimatstrategi tar form.

Se även det gemensamma yttrandet av Socialdemokraterna i Botkyrka, Vänsterpartiet i Botkyrka och Miljöpartiet de gröna i Botkyrka.

För mer information kontakta

 Katarina Berggren         Mats Einarsson           Niklas Gladh

Gruppledare (s)                Gruppledare (v)          Gruppledare (mp)

08-530 616 83                 08-530 615 26             08-530 615 41

 

Kopiera länk