artikel

Pensionärer ska inte särbeskattas!

PRO samorganisation i Botkyrka har tillskrivit de lokala partierna om deras inställning till särbeskattningen av pensionärerna. Den skattesänkning som kommit arbetande till del, det s.k. jobbskatteavdraget, har inte gällt pensionärerna. Här publicerar vi Vänsterpartiets svar.

Till

PRO samorganisation i Botkyrka

Tack för ert brev om en mycket angelägen fråga – pensionärernas ekonomiska villkor. Ni frågar vad vi som lokalt parti har för inställning till den nuvarande politiken vad gäller pensionerna.

 Som ni konstaterar är pensioner uppskjuten lön och Vänsterpartiet är överens med er om att pensionerna ska behandlas på samma sätt som lön i skattehänseende. Vi förordar ett höjt grundavdrag som också omfattar pensionärer.

 Dessutom är vi kritiska till pensionssystemet som sådant. Vi stod inte bakom uppgörelsen mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna om det nya pensionssystemet. Det brister vi påtalade när det sjösattes blir nu uppenbara nära ekonomin bromsar in.

 Pensioner och skatter är ju frågor för den nationella politiska nivån, men vi i Botkyrka stöder vårt partis linje fullt ut när det gäller dessa frågor. Jag förutsätter att de kommer att ha en viktig plats även i vår valrörelse här i Botkyrka.

 En förutsättning för att få en ändring till stånd är givetvis att vi i valet 2010 kan säkra en ny riksdagsmajoritet och därmed en rödgrön regering baserad på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men det sker inte av sig själv. För att kunna utforma ett slagkraftigt, samlat politiskt alternativ som innebär ett brott med den borgerliga politiken, måste våra tre partier få hjälp av landets folkrörelser – inte minst pensionärsrörelsen. Och inte ett passivt stöd, utan ett stöd där ni tydligt talar om vad ni förväntar er av en rödgrön regering och där ni aktivt deltar i diskussionen om hur den nya politiken ska se ut! (Och det gäller för övrigt även på lokal nivå).

 Om ni vill fortsätta diskussionerna om dessa och andra angelägna frågor så är det bara att ni hör av er. Vi skulle sätta stort värde på en sådan dialog.

 Med vänlig hälsning,

 Mats EinarssonGruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka

 (Två pressmeddelanden om pensionsfrågorna bifogas.)


(V)i kräver rättvisa för pensionärerna!

 

2008-09-19

PRO genomför idag manifestation för rättvisa skatter, bakgrunden är den orättvisa inkomstbeskattningen. 

– Vänsterpartiet instämmer i kravet om lika skatt för lika inkomst. Det är orimligt att som idag beskatta inkomster olika. Precis som PRO säger är pension uppskjuten lön och den högre beskattningen är orättvis. Vänsterpartiet är kritiskt till det s k jobskatteavdraget och menar att ett höjt grundavdrag också skulle omfatta pensionärer, säger Marie Engström (v), riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson.

Vänsterpartiet är också kritiska till regeringens samlade skattepolitik som inneburit stora skattelättnader för höginkomsttagare. Trots allt tal från statsministern om att man riktar sig till låginkomsttagare innebär skattepolitiken i praktiken något helt annat.

.

 

Dags för folkstorm: Sänk pensionssystemet, inte pensionerna!

2008-12-19

Göran Persson förutspådde för ett antal år att det nya pensionssystemet skulle orsaka en folkstorm när svenskarna insett effekterna. Det står nu allt tydligare hur rätt han hade.

Konjunkturinstitutets beräknar i sin senaste rapport att bromsen i systemet kommer att slå till och att pensionerna kommer att sänkas.

– Nu syns bristerna i pensionssystemet tydligt, säger vänsterpartiets Kalle Larsson. Vi vill avskaffa "bromsen" och istället utkräva politiskt ansvar för att systemet ska hålla. Det naturliga att göra när skulderna överstiger tillgångarna är förstås att höja avgiften för ta in mer pengar till systemet.

– Detta kommer att öka klyftorna mellan pensionärer och förvärvsarbetande – just vad systemet en gång i tiden fanns till för att utjämna. Istället för att värna ett trasigt och dåligt pensionssystem är det dags att inse att det i grunden måste förändras. Det är hög tid att börja protestera mot dessa orättvisor. Det enda rätta är att sänka pensionssystemet – inte att sänka pensionerna, säger Kalle Larsson.

 

Kopiera länk