artikel

En ännu starkare rödgrön majoritet i valet 2010!

Sedan valet 2006 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna styrt Botkyrka kommun tillsammans. Samarbetet har fungerat mycket väl. Demokratiutveckling, kultur, minskade klyftor, jämställdhet mellan kvinnor och män, hållbar utveckling och stärkt gemensam välfärd har varit ledstjärnor. Men mycket återstår att göra och under den kapitalistiska krisen, som än en gång pressar ut människor i arbetslöshet, är det viktigare än någonsin att det finns en stark rödgrön politisk majoritet i kommunen.

Botkyrka är långt ifrån lagom. Botkyrka är en rik kommun. Rik på erfarenheter och kunskaper från hela världen. Rik på engagerade människor som kan och vill bidra till vårt gemensamma samhällsbygge.

Botkyrkas invånare har rätt att förvänta sig en politik som inte faller undan för borgerlig privatiserings- och skattesänkningsdemagogi. De utmaningar vi står inför kräver en radikal politik för en långsiktigt hållbar utveckling. Och det kräver i sin tur ett aktivt deltagande från alla Botkyrkas invånare: kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund eller ursprung.

Vänsterpartiet Botkyrkas målsättning inför valet 2010 är tredubbel.

Vi vill vinna ett ökat stöd från Botkyrkas invånare för Vänsterpartiet och för vår politik

Vi vill säkra en valframgång för den rödgröna koalitionen

Vi vill hålla alla främlingsfientliga och rasistiska krafter utanför Botkyrkas kommunfullmäktige

Vi kommer därför att tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet utforma en gemensam politisk plattform inför valet, samtidigt som vi går till val som ett självständigt parti med ett eget program.

Vi uppmanar alla Botkyrkabor:

Delta i diskussionen och ställ krav på partierna!

Säg ett högt och tydligt nej till alla rasistiska och anti-demokratiska krafter!

Stöd Vänsterpartiet och en fortsatt rödgrön majoritet i valet 2010!

 

Kopiera länk