artikel

Botkyrka uppmanar till ett kommunalt uppror mot den moderatledda regeringen!

Den moderatledda regeringen har genom bland annat försämringar i A-kassa och sjukförsäkringar vältrat över kostnaderna på kommunerna. Man vägrar ge ett ekonomiskt stöd som alla experter säger är helt nödvändigt för att möta krisen. Regeringen pressar fram skattehöjningar och nedskärningar. Detta samtidigt som de rikaste i Sverige har fått mest i sänkt skatt. Vi accepterar inte denna orättvisa! Vi uppmanar alla kommuner och landsting i Sverige till ett uppror för att få slut på regeringens passivitet och ansvarslösa politik.

I ett brev daterat 2009-05-20 till finansminister Anders Borg framför vi dessa krav som förutsättningar för vår välfärd.

Vi kräver följande av regeringen:

– Reparera A-kassan
– Förbättra de sjukas villkor
– Investera i välfärden i kommuner och landsting

Katarina Berggren (s), gruppledare, KS ordf.
Mats Einarsson (V), gruppledare
Niklas Gladh (MP), gruppledare

 

Kopiera länk