artikel

Vi värnar jobben och den gemensamma välfärden

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Kommunens budget omfattar drygt tre och en halv miljard kronor. Varenda en av de kronorna har sitt ursprung i människors arbete. Varje krona representerar ett värde som skapats genom mäns och kvinnors produktion av varor och tjänster – i privata företag och i offentlig sektor.

Därför är det oerhört allvarligt när hundratusentals människor i Sverige och många fler i andra länder nu hindras från att arbeta, hindras från att bidra till vår gemensamma välfärd. Det gör oss alla fattigare. Fram till 2011 beräknas ytterligare över 300 000 friska, utbildade, arbetsföra människor i vårt land vägras tillträde till en arbetsplats.

Läget blir än allvarligare av det faktum att vi har en regering som kallar passivitet för ansvarstagande. Vårt gemensamma kommunhus står i brand, men brandchefen Anders Borg vägrar att släcka med argumentet att det vore ansvarslöst att slösa bort vattnet i dag, det kanske brinner ännu mer i morgon. Motvilligt och efter lång tvekan har regeringen avsatt futtiga 7 miljarder till kommuner och landsting för 2010. Det täcker inte ens prisökningarna. För att klara jobben i kommunerna skulle det behövas minst 12 miljarder redan i år. Ekonomer har rekommenderat mellan 35 och 50 miljarder till den kommunala välfärden för att hjälpa till att häva krisen. Regeringen har tyckt att det varit viktigare att sänka skatterna med mer än 100 miljarder, varav två tredjedelar gått till den rikaste tredjedelen.

Regeringen använder krisen för att få till stånd nedskärningar i välfärden som annars vore omöjliga och man genomför en dold skatteomläggning där progressiv statsskatt växlas mot platt kommunalskatt.

Även Botkyrka drabbas när världsekonomin går i baklås och arbetslösheten stiger brant, men vi går in i krisen från en styrkeposition. Kommunen har en förhållandevis stark ekonomi under kontroll och i balans. Det innebär inte att krisen kommer att gå obemärkt förbi.

Den flerårsplan som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu lägger fram en är plan som tar det ekonomiska läget på största allvar. Vi gör det genom behålla greppet över ekonomin samtidigt som vi så långt det över huvud taget är möjligt värnar jobben och den gemensamma välfärden, inte minst för barn och unga.

Vi gör det genom en hög ambitionsnivå även i fortsättningen vad gäller kultur, kreativitet och upplevelser. Vi gör det genom att investera för framtiden och miljön, för ett Botkyrka som växer och utvecklas.

Och vi gör det genom att fortsätta att stärka demokratin, dialogen och inflytandet tillsammans med Botkyrkaborna och våra anställda, vi gör det genom att göra jämställdhet och icke-diskriminering till självklarheter i samtliga kommunala verksamheter. Vi tar vårt ansvar i ett svårt ekonomiskt läge, inte genom passivitet, utan genom att agera och tänka långsiktigt.

Kopiera länk