artikel

Vänsterpartiet säger nej till Förbifart Stockholm

Vänsterpartiet har hela tiden konsekvent avvisat förslaget om byggandet av den s k Förbifart Stockholm. Motorvägen är tänkt att delvis finansieras med trängselavgifter från Stockholms stad vilka främst torde betalas av regionens övriga innevånare trots att det förutskickades att dessa intäkter skulle satsas på utbyggnad av kollektivtrafiken.

Regeringen har nu beslutat om miljöprövning av Förbifart Stockholm. Vi anser, liksom tidigare även Länsstyrelsen i Stockholms län, att andra angivna trafiklösningar än sådana  som genererar mer biltrafik och miljöproblem skall utredas, främst det s k kombinations-alternativet, att trängselavgifterna skall gå till kollektiva trafiksatsningar och utbyggnad av tvärförbindelser och spårtrafik i hela regionen.

Vi instämmer i den kritik mot planerna på Förbifart Stockholm som framförts av Naturvårdsverket och av Naturskyddsföreningen och av andra miljöorganisationer.

Den fördjupade och ödesdigra klimatkrisen ställer nya och drastiska krav på åtgärder av alla slag för att minska utsläpp av växthusgaser. Under den tid som Förbifart Stockholm lanserats har klimatproblemen snabbt förvärrats och nödvändigheten av resoluta åtgärder på alla plan kräver omställningar i alla avseenden som berör miljö och överlevnad. Botkyrka kommuns nyligen antagna klimatstrategi klargör det allvarliga läget.

Förbifart Stockholm är en förlegat projekt som bidrar till att förvärra klimatkrisen, vi anser i likhet med många andra att kommunen i alla berörda sammanhang skall verka för trafiklösningar som är förenliga med en ansvarsfull och hållbar miljöpolitik.

 Mats Einarsson (V), gruppledare, ledamot av Kommunstyrelsen

Folke Olsson (V), ersättare i kommunstyrelsen

Kopiera länk