artikel

10 miljoner till kompetensutveckling för kommunanställda

I förra veckan beslutade kommunens personalutskott om fördelningen av medel ur fonden för kompetensutveckling. Tio miljoner kronor satsas under 2013 för att ge Botkyrka kommuns anställda möjlighet till kompetensutveckling. Mest pengar går till utbildningsförvaltningen (6,2 miljoner) och vård- och omsorgsförvaltningen (3,1 miljoner).

I förra veckan beslutade kommunens personalutskott om fördelningen av medel ur fonden för kompetensutveckling. Tio miljoner kronor satsas under 2013 för att ge Botkyrka kommuns anställda möjlighet till kompetensutveckling. Mest pengar går till utbildningsförvaltningen (6,2 miljoner) och vård- och omsorgsförvaltningen (3,1 miljoner).

Inriktningen är framförallt att ge möjlighet att få grundläggande utbildning inom sitt yrke. Vårdbiträden får möjlighet att validera kunskaper och läsa in de kurser som krävs för att bli utbildad undersköterska, och anställda i förskolan får t.ex. läsa in barnskötar- eller förskollärarutbildning. 

Kompetensfonden är ett resultat av den politiska S-V-Mp-majoritetens politik för att stärka såväl de anställdas villkor, som kvaliteten i Botkyrkas välfärd.

I tidningen Kommunalarbetaren kommenterar Kommunals sektionsordförande Arja Wallin satsningen såhär:

– Vi är positiva till den här satsningen. Man satsar mycket på grundkompentens för de som inte har någon utbildning i dag. Det är våra yrkesgrupper i stort behov av.

Vänsterpartiets kommunalråd Mats Einarsson, säger:

– Det här är också en jämställdhetssatsning, eftersom en majoritet av kommunens anställda är kvinnor. Ur ett feministiskt perspektiv är det viktigt att vi ser till att det finns utvecklingsmöjligheter och karriärvägar i de kvinnodominerade välfärdsyrkena.

Här kan du läsa mer om kompetensfonden.

Kopiera länk