artikel

V motsätter sig ombildningarna i Storvreten

Botkyrkabyggen har beslutat sig för att gå vidare med att ombilda hyresrätter till så kallade andelsägarlägenheter. I det aktuella fallet handlar det om ett försök med ett 20-tal lägenheter på

Södra Sidans hemsida 31/5.
Södra Sidans hemsida 31/5.

Odlingsvägen 20-34 i Storvreten, men många fler lägenheter uppges vara aktuella i framtiden. Vänsterpartiet motsätter sig den här metoden, som vi menar undergräver allmännyttans ställning i ett läge när det är en oerhört stor brist på hyresrätter i hela regionen. Kerstin Amelin (V) reserverade sig mot beslutet i Botkyrkabyggens styrelse.

Södra Sidan har rapporterat om vår ställningstagande i den här frågan:

Modellen innebär att den boende köper sin lägenhet invändigt, men betalar en avgift till Botkyrkabyggen i förvaltningskostnad för underhåll av fastigheter, trapputrymmen och utemiljöer.

”Vi har en enorm bostadsbrist och det gäller särskilt hyresrätter, vilket drabbar alla de ungdomar eller de med osäkra jobb som inte kan få bostad. Botkyrkabyggen har en ambition att bygga så mycket vi kan och att omvandla hyresrätter till andelsägarlägenheter minskar ju det befintliga hyresbeståndet”, säger Kerstin Amelin (V).

Vänsterpartiet Botkyrka driver just nu en kampanj om att fler hyresrätter måste skapas i kommunen. Det är en prioriterad fråga för V och detta ställningstagande är en del av det arbetet.

Kopiera länk