artikel

Budget 2017: Botkyrka kommun satsar på barn- och unga

trygghet

Pressmeddelande från kommunledningen i Botkyrka om Budget 2017

Den rödgröna kommunledningen i Botkyrka har i budgeten för 2017 beslutat sig för att satsa totalt 6,3 nya miljoner på kommunens sociala arbete. Pengarna kommer att gå till tre nya områdessekreterare och sex nya heltidstjänster på Utredningsenheten barn och unga.

– Genom den här satsningen stärker vi kommunens möjligheter att vara ett stöd för fler barn och ungdomar, säger Mats Einarsson (V), ordförande för socialnämnden i Botkyrka.

Områdessekreterarna är en viktig del av kommunens förebyggande sociala arbete. Genom sin uppsökande verksamhet med besök på skolor, fritidsgårdar och på gator och torg har de möjlighet att hjälpa ungdomar innan eventuella problem blir värre.

Satsningen innebär också förbättrade möjligheter för socialtjänsten att samverka med Polisen och i förekommande fall hjälpa ungdomar bort från droger och kriminalitet.

– Områdessekreterarna har redan ett gott samarbete med Polisen, något som ofta har uttryckts av poliserna själva. Nu kan vi göra ännu mer för att hindra att barn och unga far illa, säger Mats Einarsson.

Satsningen möjliggörs av de 10 välfärdsmiljarder som regeringen, efter förhandling med Vänsterpartiet, delat ut till kommunerna. Av dessa pengar tilldelades Botkyrka drygt 69 miljoner kronor. I budgeten för 2017 har kommunen sedan tidigare presenterat satsningar på hemtjänsten, miljö- och klimatarbetet och på lärarlönerna.

Kontakt:

Fredrik Andersson
Politisk sekreterare (V)
fredrik.andersson1[at]@botkyrka.se
070-64 75 983

Kopiera länk