artikel

Vi fick rätt!

För några år sedan utkämpade vi en tuff politisk strid. Det gällde försäljningen av 1 300 allmännyttiga lägenheter på Albyberget. Köpare blev till sist riskkapitalisten Mikael Ahlström, grundare av bolaget Procuritas med säte i skatteparadiset Guernsey.

Köparen av fastigheterna på Albyberget skulle kunna realisera en vinst på 590 miljoner kronor vid en försäljning av innehavet.

Vi protesterade och menade, förutom alla viktiga bostadspolitiska argument, att det inte är någon bra affär att sälja ut allmännyttan. Botkyrkabyggen blev rikare på kort sikt. Men samtidigt avstod bolaget dels från framtida hyresintäkter och dels från värdeutvecklingen i själva fastigheterna. Och det vi sa då verkar stämma väl idag, vid en snabb utvärdering.

Ahlströms fastighetsköp har stigit i värde med 590 miljoner kronor (80 %) på några få år. Kapital som skulle ha kunnat vara kvar i Botkyrkabyggens balansräkning. Kommunen ställde inför försäljningen krav på att en ny ägare skulle förbinda sig att upprusta, och förvalta fastigheterna i minst tio år. Ahlström vägrade. Övriga partier ryckte på axlarna, han var ju så charmig! Men det innebär att han nu, vid en försäljning, kan realisera en enorm vinst.

Vår slutsats: Lita aldrig på en riskkapitalist!

Fredrik Andersson

Kopiera länk