artikel

Hyresrätter i Tullinge och satsningar på Storvreten

Ikväll sammanträder kommunfullmäktige i Botkyrka. Ronnie Andersson representerar Vänsterpartiet och anser att ett av kvällens viktigaste ärenden är strukturplanen för Storvreten. I korthet handlar strukturplanen om hur området kan utvecklas med bostäder, verksamheter, service och mötesplatser.

Ronnie Andersson (V)

– Jag bor själv i Storvreten och de här planerna är efterlängtade. Strukturplanen innebär att området kommer att utvecklas till att bli mer stadsliknande, där Storvretsvägen blir en stadsgata med verksamheter längs vägen. Då blir vägen mer levande istället för att till stor del fungera som genomfartsgata. Dessutom skapas en bättre entré från Storvreten till Lida friluftsområde och det tycker jag är viktigt, säger Ronnie Andersson.

Ronnie Andersson tycker att det är bra att Storvreten hamnar i fokus.

– Det är viktigt att särskilja Storvreten från Tumba på det här sättet så att man denna gång koncentrerar sig särskilt på just detta område. Annars finns en risk att Storvreten glöms bort säger Ronnie.

Bland förslagen till beslut finns även ett uppdrag till tekniska nämnden att bygga ett vård- och omsorgsboende vid Odlingsvägen, i enlighet med det förslag som finns i strukturplanen.

Kerstin Amelin (V)

Kerstin Amelin (V), ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Botkyrkabyggen, lyfter också fram punkten som formellt kallas för ”Optionsavtal mellan AB Botkyrkabyggen/kommunen avseende centrala Tullinge/Storvreten”. Avtalet innebär att det ges förutsättningar för Botkyrkabyggen och kommunen att byta mark med varandra för att underlätta byggande av hyresrätter i Tullinge.

– Det är viktigt att skapa kommundelar med blandade upplåtelseformer. Därför är det välkommet att vi nu möjliggör fler allmännyttiga hyresrätter i centrala Tullinge. Samtidigt kan kommunen ta över mark i Storvreten för att utveckla området, bland annat med bostäder på vissa parkeringsytor.

Läs mer:

Strukturplanen för Storvreten

Kopiera länk