artikel

Pia Carlson: ”Bibliotekens roll är central”

Ikväll samlas kommunfullmäktige i Botkyrka. En av punkterna handlar om kommunens nya biblioteksprogram. Pia Carlson talade för Vänsterpartiet.

Ordförande, ledamöter,

Jag yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Med mindre än ett år kvar till valet förs det diskussioner i alla partier om hur man ser på kommunens verksamheter, och olika kommunpolitiska program tas fram som senare kommer att ställas mot varandra i valrörelsen.

Pia Carlson (V)

Jag har gått tillbaka till vårt eget program från 2014 och kan konstatera att vi i Vänsterpartiet har varit framsynta. Vad gäller biblioteken skriver vi: ”[Deras] roll i Botkyrka är central. Det är inte bara en plats där man lånar böcker, utan våra bibliotek är också viktiga mötesplatser i våra olika kommundelar. Våra bibliotek är duktiga på att utveckla sin verksamhet tillsammans med sina besökare”.

Jag kan konstatera att vi nu kommer att få ett biblioteksprogram som ytterligare stärker det här perspektivet och jag är säker på att det kommer att utveckla verksamheten. Det är ett program som stärker bibliotekens ställning i ett medieklimat som är föränderligt. Den allt snabbare digitaliseringen kommer varken att ersätta den tryckta litteraturen eller behovet av mötesplatser som bidrar till bildning, språkutveckling och till det lokala kulturlivet.

Många tycker kanske att det här är självklarheter och att jag därmed slår in öppna dörrar. Men synen på kultur, och vad som bör ingå i välfärdsbegreppet, skiljer ofta våra partier åt. Senast i måndags hävdade Jimmy Baker i en intervju med Sveriges radio att välfärden måste begränsas till att handla om vård, skola och omsorg för att skatten ska kunna sänkas. Vi menar att välfärden i ett civiliserat samhälle måste vara bredare än så. Den måste bidra till bildning och till Botkyrkabornas livslånga lärande, som det heter i en av våra nya medborgarprocesser.

Särskilt de senaste åren har biblioteken verkligen visat att de fyller en viktig funktion i kommunen. Jag tänker till exempel på de språkcaféer som arrangerats och som underlättat livet för många nyanlända. Jag tänker också på Tumba bibliotek som prisats som Sveriges bästa på lättläst litteratur, med motiveringen att verksamheten varit anpassad för Botkyrka som präglas av sin flerspråkighet, mångfald och unga befolkning.

Biblioteken förtjänar fortsatt utveckling. Därför välkomnar Vänsterpartiet det här programmet.

Läs mer: Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022.

Pia Carlson

Kopiera länk