artikel

Mats Einarsson: ”Det handlar om gemensam välfärd och praktisk demokrati”

Idag samlades kommunfullmäktige i Botkyrka för att debattera och anta kommunens budget för 2018. Här publicerar vi vår gruppledare Mats Einarssons inledningsanförande från debatten.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter!

Vi ska nu diskutera och besluta om mandatperiodens sista budget. Det är en stark, rödgrön budget, med utrymme för såväl fler Botkyrkabor och bättre löner för våra anställda som för angelägna förstärkningar av välfärden.

Men som vänsterpartist är jag givetvis inte nöjd. Vi vänsterpartister är sällan nöjda. Vi ser de behov som ännu inte är tillgodosedda, vi ser de växande klassklyftorna även i vår kommun och vi ser dem som fortfarande saknar ett fast jobb och en egen bostad. Vi ser hur privata vinstintressen äter sig in i välfärden för att skumma av skattebetalarnas pengar. Det finns mycket kvar att göra, i Botkyrka, i Sverige och i världen.

I Mål och budget skriver vi i majoriteten bland annat så här:

Mats Einarsson (V), gruppledare

”Som rödgrön kommunledning har vi som mål att skapa ett jämlikare samhälle, ett samhälle där allas potential tas till vara. Vi vill skapa fler livschanser för Botkyrkaborna. Ett jämlikare samhälle skapar fler möjligheter och frigör mer samhällelig utvecklingskraft. Ett jämlikare samhälle är på både kort och lång sikt socialt, miljömässigt och ekonomiskt effektivare. Men för att kunna skapa ett jämlikare samhälle måste vi också våga se dagens ojämlikhet och diskriminerande strukturer och vi måste kunna fördela våra gemensamma resurser efter behov.”

Trots det konstitutionella missnöje som präglar Vänsterpartiet har vi inga som helst betänkligheter mot att stå bakom det här budgetförslaget. Givet våra förutsättningar är det här en utomordentligt bra budget!

Och det är inte bara en budget med siffror och ekonomiska ramar. Det är också den första budgeten med texter, utvecklingsmål och målsatta mått som är utformade utifrån de medborgarprocesser som sammanfattar kommunens åtagande och verksamhet. Det är ett omfattande arbete som har lagts ner på att omsätta den politiska majoritetens, och inte sällan nästan hela fullmäktiges, ambitioner och visioner i effektiv politisk styrning och bra verksamhet för Botkyrkaborna. Det handlar kort sagt om gemensam välfärd och fungerande, praktisk demokrati.

Även om vi aldrig ska vara nöjda, även om det alltid finns det som kan bli bättre – ibland mycket bättre –, så borde vi också bli bättre på att se det som vi redan gör väldigt, väldigt bra.

Vi har en socialtjänst som med rätta är positivt omtalad i kommunsverige, vi har ett interkulturellt förhållningssätt som inspirerar andra kommuner, från Gibraltar till Nordkap, vi har skolor där tusentals elever varje år visar vad pedagogiskt engagemang kan åstadkomma, vi har ett kulturliv som väcker uppmärksamhet långt bortom kommungränsen, vi har Sveriges kanske mest ambitiösa miljö- och klimatarbete. Och så vidare. Och så vidare. Vi ska vara missnöjda. Men vi ska också vara stolta.

Vi bygger Botkyrka!

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för 2018 med flerårsplan 2019–2021.

Mats Einarsson

Kopiera länk