artikel

Pia Carlson: ”Kulturen kan lyfta en hel kommun”

I dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige talade Pia Carlson (V) om kultur- och fritidsnämndens frågor.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

Jag är övertygad om att kulturen kan lyfta en hel kommun. Kultur och idrottsaktiviteter bidrar med många olika värden. Ofta kanske man skulle kunna kalla dom för ”mjuka” värden då de inte alltid går att mäta i pengar. Det kan handla om hälsa, känsla av samhörighet, konstnärliga upplevelser eller bara möjlighet till en stunds förströelse. I Botkyrka har vi anledning att känna oss stolta över att under lång tid ha erkänt och satsat även på denna typ av värden.

Pia Carlson (V)

Men det finns också aspekter på kultursatsningar som är än mer påtagliga. När infrastruktur för konst byggs upp kan det bli en ovärderlig tillgång för de som bor i stadsdelen. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram satsningen på konsthallen i Fittja, där jag själv bor, och som vi finansierar i och med vårt förslag till budget. Det är en satsning som kommer att förändra stadsbilden i Fittja. Baksidan av centrumanläggningen kommer att upplevas som tryggare med fler människor i rörelse, särskilt som även biblioteket ingår i dessa planer. Den fysiska utvecklingen i området stod still under många år och vi som bor i Fittja kommer, i och med denna satsning, förhoppningsvis kunna känna oss prioriterade. Framtiden finns i Fittja!

Detta står i kontrast till högerpartiernas förslag till budget. Samtliga föreslår neddragningar för kultur- och fritidsnämnden jämfört det rödgröna förslaget. Moderaterna är uttryckligen emot bygget av konsthallen och raljerar överhuvudtaget över alla satsningar på kulturen. Skillnaden mellan våra partier står klar. Medan kulturen avfärdas av Moderaterna, har den för oss en given plats i samhällsbygget.

Pia Carlson

Kopiera länk