artikel

Yrsa Rasmussen: ”Fyra miljoner till barnskötarnas löner”

I dagens budgetdebatt på kommunfullmäktige talade Yrsa Rasmussen (V) om de frågor som berör utbildningsnämnden.

Ordförande, fullmäktiges ledamöter,

I förskolorna och skolorna finns den största potentialen för att utjämna den ojämlikhet som finns i samhället. Det är här grunden för ett livslångt lärande läggs och det är vår uppgift att se till Botkyrkas barn och ungdomar får den bästa tänkbara starten på sina liv. Så länge det finns klassorättvisor så har skolorna en viktig uppgift i att lyfta de barn och ungdomar som till exempel saknar akademisk bakgrund i familjen. På denna punkt är Botkyrkas skolor också relativt framgångsrika. Det är också mycket glädjande att andelen niondeklassare som går vidare till gymnasiet har ökat det senaste året. Med det statliga bidrag som Vänsterpartiet tillsammans med regeringen har tagit fram kommer också arbetet med ökad jämlikhet i skolorna att förstärkas.

Yrsa Rasmussen (V)

Det finns fler satsningar att glädjas åt i den budget som vi föreslår. Jag arbetar själv som förskollärare på en förskola här i norra Botkyrka och kan se hur både jag själv och mina kollegor ofta får slita. Dessutom är särskilt barnskötarnas arbete undervärderat. Därför är den rödgröna satsningen på fyra miljoner kronor för att höja barnskötarnas löner välkommen. Och det är en fråga som har varit viktig för oss i Vänsterpartiet; inte minst är det viktigt att få fler att vilja utbilda sig och söka sig till arbete inom förskolan.

Det innebär inte att vi kommer att vara helt nöjda framöver. Förbättringar av löner och arbetsvillkor i såväl förskolan som skolan kommer att vara fortsatt viktiga. Vi kommer att återkomma med krav på fler förbättringar de kommande åren. Vi vänder oss också emot förslag om ökad lönespridning inom skolan som ibland dyker upp. Det är en politik som i stor utsträckning orsakar ökad personalomsättning när vissa grupper känner sig förfördelade och istället höjer sin egen lön genom att byta jobb. Vi vill satsa på hela vår personalstyrka.

På motståndarsidan i den här salen kan man minst sagt säga att det blandas och ges. Liberalerna lyfter fram sin satsning på utbildningsnämndens område och kritiserar den nivå som vi har landat på i vår budget. Vad ska ni då säga om era allianskollegors förslag, där Moderaterna plockar bort nästan 15 miljoner kronor från nämnden? Och Centerpartiet, som skär ner 32 miljoner kronor? Samsynen på den borgerliga sidan är obefintlig.

Vi vill ha en budget som ökar jämlikheten och som satsar på personalen med våra barns och ungdomars bästa i fokus. Därför yrkar jag bifall på det rödgröna förslaget till budget 2018.

Yrsa Rasmussen

Kopiera länk