artikel

V-kritik mot Socialdemokraternas högersväng

Socialdemokraterna har i en artikel i Botkyrkadirekt öppnat för att samarbeta med högerpartier efter valet i september. Det är en utveckling som vi är starkt kritiska mot. Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka, uttalar sig i Botkyrkadirekt:

 

– Jag noterar att Ebba Östlin (S) inte tydligt föredrar att samarbeta med Vänsterpartiet när Liberalerna ställer ultimatum om att V inte ska få ingå i majoriteten, säger Amra Bajric, nyvald ordförande för Vänsterpartiet i Botkyrka.

– Det innebär att vi har en situation liknande den i riksdagsvalet där en röst på Vänsterpartiet är det mest effektiva sättet att hålla borgarna borta från styret. V måste bli tillräckligt stort för att S inte ska vackla högerut, säger hon.

Hon framhåller att Vänsterpartiet har vuxit kraftigt medlemsmässigt de senaste åren.

– Vi har goda förutsättningar att göra ett bra val i september. Det krävs fler mandat för Vänsterpartiet för att ett rödblått styre som inte behöver ta hänsyn till V ska kunna uteslutas, säger Amra Bajric.

Läs hela artikeln!

Kopiera länk