artikel

Projektering för ny grundskola i Hallunda inleds

På kvällens möte med kommunfullmäktige togs beslutet att godkänna projektering för en ny grundskola i Hallunda. Den nya skolan kommer att placeras på Brunnaskolans nuvarande tomt och kommer att ha plats för 590 elever inom grundskola och grundsärskola.

– Vänsterpartiet stödjer beslutet. Om allt faller på plats kommer det att bli ett lyft för kommande högstadieelever i norra Botkyrka. Den framtida skolans storlek kommer att möjliggöra att ett stort antal elever inom några år kommer att kunna gå i en ny och fräsch skola, säger Bekir Uzunel, ledamot för Vänsterpartiet i såväl kommunfullmäktige som i utbildningsnämnden.

Nybyggnationen innebär att kommundelens högstadieelever, det vill säga årskurs 7–9, samlas på samma skola. Förhoppningen är att skolan ska bli ett dragplåster för områdets elever och att fler väljer att stanna kvar i Hallunda/Norsborg istället för att söka sig till skolor på andra platser.

Bekir Uzunel

 

– Vi vet av erfarenhet att elever som inte behöver pendla långa sträckor under sin skolgång generellt också klarar av studierna på ett bättre sätt. Bygget av en ny skola kan få fler att känna att behovet av att resa långt från hemmet minskar. Ytterligare en fördel är ökade möjligheter att samla viktiga kompetenser så att vi kan bedriva en så bra verksamhet som möjligt, säger Bekir Uzunel.

Kvällens beslut i kommunfullmäktige innebär också att investeringsmedel tidigareläggs till 10 miljoner kronor för år 2018 och 226 miljoner kronor för år 2019.

Kopiera länk