artikel

Försäljningen är en skandal

I dag kom beskedet vi hade befarat när Mitt Alby berättade att de säljer sitt bestånd på Albyberget för 1,6 miljarder kronor till D Carnegie. Det innebär en kraftig vinst för denna skrupelfria riskkapitalist då köpeskillingen var omkring 700 miljoner kronor när fastigheterna förvärvades år 2013.

– Mellanskillnaden på runt 900 miljoner kronor hade varit i Botkyrkabyggens balansräkning om kommunen hade avstått från att privatisera Albyberget. Slöseriet av skattemedel i och med denna försäljning är oöverträffat. Det här är rena rama Nuon-nivån ur ett kommunalt perspektiv. Låt detta vara ytterligare ett varnande exempel för alla som vill sälja ut allmännyttiga lägenheter, säger Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

När Botkyrkabyggens försäljning genomfördes så betonades att det starkast vägande argumentet var att man sålde till en ”ägare med en långsiktig plan”. Såhär sa Katarina Berggren (S), dåvarande ordförande för kommunstyrelsen, i samband med att valet av köpare offentliggjordes:

”Det som vägt tyngst är att företaget vill vara en långsiktig samarbetspartner för Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen, och bland annat anställa lokal personal i Botkyrka. Det här är positivt för både Alby och Botkyrka”.

Ändå valde kommunen inte att skriva in något bindande kring långsiktig förvaltning i avtalet med Mitt Alby, trots att kommunfullmäktige tidigare hade ställt upp ett villkor om minst 10 års ägande när en köpare skulle hittas. Vänsterpartiet var mycket kritiska till att kommunen förlitade sig på Mikael Ahlströms ”handshake” istället (han uttryckte sig så i ett möte med partiernas gruppledare efter att ha fått frågan om varför han inte ville skriva på ett bindande kontrakt).

Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

– Vänsterpartiet visste redan då att det var ett naivt agerande av kommunen att helt lita på köparens goda vilja. En riskkapitalist är en riskkapitalist är en riskkapitalist. Om han får chansen att tjäna en miljard utan att anstränga sig något vidare så kommer han att ta den chansen. Att tjäna pengar är den starka drivkraften, säger Amra Bajric.

Mitt Alby har under senare år uppmärksammats för sina så kallade ”rullande renoveringar” där man har lyxrenoverat tomma lägenheters ytskikt för att kunna hyra ut den betydligt dyrare till kommande hyresgäster. Vid dessa renoveringar har dock inte stammar bytts. Metoden med rullande investeringar används också av andra privata bolag, däribland D. Carnegie, som i andra området höjt hyran för dessa lägenheter med omkring 50 procent. Syftet är att öka värdet på beståndet så att företaget kan öka sina vinster.

– I förlängningen kommer dessa privata värdar i första hand att drabba hyresgästerna. En större andel av deras inkomster kommer att sväljas av hyrorna. Det finns också en risk att de som redan har låga inkomster därmed hamnar hos kommunens socialtjänst eller i värsta fall tvingas flytta, säger Amra Bajric.

Läs mer:

2018-04-05 Botkyrkadirekt: Trots löftet: Albyberget säljs igen – för dubbla priset

2013-06-12 Botkyrkabloggen: Botkyrkabyggens interna PM visar att Mitt Alby inte uppfyller kommunfullmäktiges kritierier

2013-06-14 Botkyrkabloggen: Vänsterpartiet vill ha svar: Hur motiverar ni att sälja till ett bolag som saknar erfarenhet av bostadsförvaltning?

Kopiera länk