artikel

Botkyrka blev inte rikare av att sälja sina tillgångar

Mikael Ahlström är en märklig man. Han får köpa Albyberget för drygt 700 miljoner mot muntligt löfte att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare som ska lämna bolaget i arv till sina barn. Efter fem år säljer han beståndet för mer än dubbla köpeskillingen – och förväntar sig att Botkyrkaborna och kommunen ska vara tacksamma för hans insatser! Uttrycket ”bita huvudet av skam” får en ny pregnans.

Två saker har vi att säga om detta:

1. Botkyrka blev inte rikare av att sälja sina tillgångar, särskilt inte som dessa tillgångar genererade ett nätt årligt överskott.

2. Den värdeökning som Ahlström nu realiserar är, som han själv skriver, effekten av ränteläge och bostadskonjunktur. Om inte Albyberget sålts skulle värdeökningen nu vara en del av Botkyrkabornas gemensamma tillgångar, inte Ahlströms.

Att även värdet på Botkyrkabyggens kvarvarande fastigheter ökat är sant, men att det i någon urskiljbar utsträckning skulle bero på att Ahlström talat väl om Botkyrka med sina fastighetsspekulantkompisar, det får han försöka övertyga några andra än oss om.

En sak ska vi dock tacka Ahlström för. Han har för överskådlig framtid dödat varje tanke på ytterligare privatiseringar av allmännyttan i Botkyrka.

Amra Bajric
Ordförande
Vänsterpartiet Botkyrka

Läs mer:

BotkyrkaDirekt: ”V: Skandal att Albyberget säljs igen”

BotkyrkaDirekt: ”Starka reaktioner på Albyförsäljning: ’Vi blev lurade'”

Kopiera länk