artikel

Svar till Miljöpartiet om allmännyttan

De senaste veckorna har vi haft ett replikskifte i Svenska Dagbladet med Miljöpartiet angående deras ställningstagande för ombildningar av hyresrätter. Läs här och här för att ta del av hela debatten. I Miljöpartiets slutreplik görs en rad påståenden som vi skulle vilja bemöta på följande sätt.

”Vänsterpartiet var det enda partiet som högljutt förespråkade ingenting alls [i samband med utförsäljningen av Albyberget]”

Det är riktigt att alternativet till att sälja ut 1 300 lägenheter ur allmännyttans bestånd var att inte göra det. Nyligen fick vi med råge bekräftat att det var ett riktigt ställningstagande från vår sida. Till detta ska räknas de intäkter Botkyrkabyggen blivit av med när hyresgästerna på Albyberget inte längre betalar sin hyra till det kommunala bolaget. I längden underlättar inte det några renoveringar.

Alternativet är givetvis kostnadseffektiva renoveringar med stort hyresgästinflytande. Botkyrkabyggen har visat att det går. Det krävs också en aktiv statlig bostadspolitik till förmån för hyresgästerna istället för till villaägarna, se nedan.

Amra Bajric, ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

”Botkyrka är en klassiskt röd kommun och som röda kommuner gör har man historiskt aldrig sålt eller köpt något”

Det är tyvärr inte sant. På 90-talet sålde kommunen ut 780 allmännyttiga lägenheter på Forvägen i Fittja. Det gick, likt de flesta andra privatiseringar, precis lika dåligt som man hade kunnat förvänta sig.

”Idag säger sig alla partier, inklusive Vänsterpartiet, förespråka ett blandat bestånd där man kan hyra och köpa i samma område”

Det är riktigt att Vänsterpartiet inte har motsatt sig de nyproduktionsprojekt som gjort beståndet mer blandat i vissa av våra områden. Men då handlar det om ett nytillskott av bostäder, inte en ombildning av befintliga lägenheter som denna diskussion handlar om.

Tingstorget i Alby är ett sådant exempel på nyproduktion av bostadsrätter. Det är dock i allra högsta grad problematiskt att vi ännu inte har sett tillräckligt många hyresrättsprojekt av samma omfattning i kommunen. I grund och botten behövs det fler hyresrätter i alla våra kommundelar. Det är där som behovet är som störst vilket också märks nu när vissa byggbolag börjar få problem att sälja sina bostadsrätter trots att bostadsbehovet är större än någonsin i Stockholmsregionen.

”Jag [Ali Khalil] är också på Vänsterpartiets sida kring billiga hyresrätter”

Nej, det är du uppenbarligen inte. Den som vill ombilda de billiga hyresrätter som finns minskar utbudet av dessa bostäder. När en lägenhet blivit ombildad så kommer den inte att gå till bostadskön nästa gång den blir ledig, utan kommer att säljas till högstbjudande. Det slår mot de som saknar tillräckligt kapital eller som bara vill ha en hyresrätt för att det är en trygg och bra upplåtelseform som inte bidrar till samhällets svajande spekulationsekonomi.

Kerstin Amelin (V)

”Det är inte staten som bygger”

Enligt vem då? Dogmatism! Samhället har kunnat lösa bostadsbristen förut och det har gått hand i hand med en aktiv statlig bostadspolitik. Vänsterpartiet har förslag på hur denna ska bli bättre. Idag subventionerar staten renoveringar i bostadsrätter och villor genom ROT-avdragen. Samma pengar skulle istället kunna användas till att renovera allmännyttan där behoven är större. Är det ekologiskt och social hållbart/rättvist att satsa offentliga medel på att ge avdrag för att byta kök i Nacka-villan stup i kvarten istället för att se till att hyresgästerna i allmännyttan har en dräglig boendemiljö? Nej, det är det inte!

För att öka byggtakten vill Vänsterpartiet även införa förmånliga statliga lån till de som bygger. Staten bör också ge kommunerna rätt att tvinga privata markägare att upplåta med hyresrätt när byggplaner finns på dessa fastigheter. Behovet ska styra, inte vad som är mest lönsamt för byggföretagen. Vi vill se utökat statligt investeringsstöd, samt inrättandet av ett statligt byggbolag som kan bidra till att pressa ner byggpriserna på den oligopolliknande byggmarknaden.

”I Stockholm har Vänsterpartiet ansvaret och har byggt ’Stockholmshusen’ där de ’billiga’ hyresrätterna kostar drygt 10 000 kr för 60 kvadratmeter. Inte jättedyrt kanske, men heller inte billigt”

Det är sant att nyproducerade lägenheter alltid kommer att bli dyrare än de befintliga lägenheterna i allmännyttans bestånd (åtminstone utan en statlig politik som kan göra det billigare för kommunerna). Desto mer angeläget är det att inte ombilda de billiga hyresrätter som redan finns.

”Jag gillar det [andelsägande] och det borde även vänstern göra”

Ombildningar till andelsägarlägenheter plockar bort lägenheter från bostadskön i ett läge där utbudet i densamma måste bli större. Andelsägarformen är även riskfylld och juridiskt oklar. Bland annat därför är vi motståndare till det.

”Att förespråka ingenting alls för att uppnå det man vill och sedan skriva plakat om att alla andra har fel kommer inte ge något resultat”

Se ovan. Vänsterpartiet har en kraftfull politik för fler hyresrätter. Vi säljer inte ut allmännyttan och vi ombildar inte lägenheter för att sedan luta sig tillbaka och tro att marknaden löser jobbet i ett läge där bostadsbristen, särskilt för de med lägre inkomster, är akut. Miljöpartiet borde inspireras av oss istället för att slänga sig med innehållslösa floskler.

Amra Bajric
Ordförande,
Vänsterpartiet Botkyrka

Kerstin Amelin (V)
Ledamot i Botkyrkabyggens styrelse

Kopiera länk