artikel

Vänsterpartiet vill satsa på förkortad arbetstid

I samband med kommunfullmäktiges möte den 19 juni behandlas en motion där Vänsterpartiet i Botkyrka föreslår en utredning med avsikt att förkorta arbetstiden, med bibehållen lön, för kommunens städpersonal. Syftet är att förbättra arbetsvillkoren för en yrkesgrupp vars jobb ofta sliter på kroppen. Förbättrad hälsa, färre sjukskrivningar och en möjlighet nyanställa fler för att täcka upp behovet, är andra fördelar som Vänsterpartiet ser.

Marit Normasdotter (V)

Personal inom kommunens städservice har i ett brev till Vänsterpartiet uttryckt stöd till partiets förslag. Förslaget har dock inte vunnit gehör hos Miljöpartiet och Socialdemokraterna, och röstades på Miljöpartiets initiativ ned i tekniska nämnden. I svaret på motionen till kommunfullmäktige anger dock vi i den rödgröna majoriteten att vi vid fortsatt majoritet efter valet avser att pröva möjligheten att förkorta arbetstiden inom någon förvaltning ”i syfte att behålla och rekrytera personal, minska sjukfrånvaron och öka kvaliteten”.

– Vänsterpartiet står bakom det svar som vi varit med och förhandlat fram, och som innebär att vi förbinder oss att ha frågan högt upp på dagordningen, säger Marit Normasdotter (V), ledamot i tekniska nämnden och kommunfullmäktige och en av initiativtagarna till Vänsterpartiets motion.

Stress och utbrändhet är ett stort problem i arbetslivet och frågan om förbättrade arbetsvillkor är mycket angelägen. I yrken där arbetsbelastningen kan vara hög på grund av brist på personal, krävs också nya metoder för att attrahera personal till kommunen.

– Vänsterpartiet har på nationell nivå föreslagit en statlig satsning som skulle innebära att en arbetsplats i varje kommun skulle kunna sänka arbetstiden med bibehållen lön. Det välkomnar vi, samtidigt som vi vill att Botkyrka bör försöka gå ännu längre än så. Satsningar på förkortad arbetstid har tidigare gett gott resultat på andra håll i landet, exempelvis på Svartedalens äldreboende i Göteborg och på akuten på Karolinska sjukhuset i Huddinge, säger Marit Normasdotter (V).

Kopiera länk