artikel

Vänsterpartiet Botkyrkas politik för fler bostäder och rimliga hyror

Bostadsbristen i Stockholmsregionen och här i Botkyrka är fortfarande stor. Det tar årtal att få ett förstahandskontrakt och för att kunna köpa en lägenhet måste du kunna lägga upp en rejäl handpenning. Resultatet är trångboddhet, andra- och tredjehandskontrakt och att unga vuxna inte kan flytta hemifrån.


Men det byggs mer i Botkyrka nu och tusentals lägenheter är planerade de kommande åren. Vänsterpartiet vill öka takten ytterligare, särskilt bygget av hyresrätter med rimliga hyror. Genom omfattande omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter i borgerligt styrda kommuner har det skapats ett stort underskott på hyreslägenheter i vår region. Det innebär inte bara att det är svårt för ungdomar och de med låga inkomster att hitta någonstans att bo, utan också att näringslivet har svårt att rekrytera personal från andra delar av landet och att studenter tvingas avstå från en studieplats i Stockholmsregionen. Brist på hyresrätter innebär att den ekonomiska utvecklingen bromsas. Därför vill Vänsterpartiet i Botkyrka att andelen hyresrätter i bostadsbyggandet i Botkyrka ska öka, framförallt i kommundelar med stor andel bostadsrätter och villor, men även i övriga delar av kommunen.

En stor del av Botkyrkas bostadsbestånd är idag i behov av upprustning. Renoveringar är nödvändiga, men måste ske på ett sätt som hyresgästerna har möjlighet att påverka. Alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem även efter en upprustning.

En stark allmännytta (kommunalt ägda hyresbostäder) är avgörande för en social bostadspolitik och för att klara bostadsförsörjningen. Vänsterpartiet värnar allmännyttans roll och framtid. Vi säger nej till all försäljning av Botkyrkabyggens bostäder – gör inte om misstaget med Albyberget! Vi anser att det bör krävas tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av allmännyttiga hyresrätter.

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för äldre. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet. Sammantaget utgör detta den mest omfattande bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill se en bostadsmarknad för alla, inte bara för de rika.

Vänsterpartiet Botkyrka arbetar för:

• Att inga ytterligare privatiseringar av Botkyrkabyggens bestånd sker, vare sig genom försäljning eller omvandling till bostadsrätter eller andelsägarlägenheter

• Ökat byggande av hyresrätter, särskilt i områden som domineras av villor och bostadsrätter

• Förnyelse av kommunens centrumområden genom feministisk stadsplanering

• Trygga och trivsamma centrumanläggningar

• Upprustning och förnyelse av kommunens bostadsområden

• Överdäckning av motorvägen vid Alby/Hallunda

• Att Botkyrkabyggen stärks som hyresvärd och bostadsproducent

• Rimliga hyror som säkrar underhåll och renovering

• Stärkt hyresgästinflytande

• Minskad parkeringsnorm i nya och befintliga bostadsområden– ersätt med bilpooler, lånecyklar och subventionerade kollektivtrafiksresor

• En kommunal strategi för att minska nybyggnationens klimatbelastning

• Plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Grödingelandet

• En kommunal strategi för stadsodling i alla bostadsområden

Kopiera länk