artikel

Socialdemokraterna i Botkyrka svänger högerut

Idag blev det klart att Socialdemokraterna har valt att överge det rödgröna samarbetet för att istället bilda majoritet tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Vänsterpartiet har varit en del av det rödgröna majoritetssamarbetet sedan 2006. Samarbetet har, med några undantag genom åren, fungerat på ett bra sätt och vi hade gärna sett en fortsättning även kommande mandatperiod.

Mats Einarsson (V)

– S, V och MP har visserligen förlorat majoriteten i kommunfullmäktige, men vi skulle kunna vara ett starkt minoritetsstyre. De borgerliga partierna, även inklusive Tullingepartiet, är en mindre konstellation än de rödgröna partierna. Det hade varit möjligt med ett minoritetsstyre på samma sätt som det fungerat i många andra kommuner, säger Mats Einarsson, kommunalråd och gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka.

Vänsterpartiet menar att Socialdemokraterna borde ha intresserat sig mer för politikens innehåll och att dagens besked är dåliga nyheter för Botkyrka.

– Det är tydligt att S har varit mer intresserade av att kunna vara helt säkra på att behålla sina poster, snarare än av vad man faktiskt ska kunna genomföra med sin nya majoritet. Med tre borgerliga partier som samarbetspartners och utan Vänsterpartiet finns en uppenbar risk för utförsäljningar och privatiseringar av välfärden i kommunen.

– Är det något som S borde ha lärt sig vid det här laget så är det att den typen av borgerlig politik fungerar oerhört dåligt. Vänsterpartiet förbereder sig nu för fyra års offensiv och konstruktiv opposition, säger Mats Einarsson.

Som enda rödgrönt parti växte Vänsterpartiet i kommunfullmäktigevalet, från 7,1 till 9,1 procent, vilket innebar två nya mandat. Antalet medlemmar i Vänsterpartiet Botkyrka har sedan årsskiftet växt från 111 till 175 i skrivande stund. Vänsterpartiet utgör en växande kraft för ökad jämlikhet, i ett politiskt läge där övriga partier överger sådana strävanden till förmån för partiintresset.

Kopiera länk