artikel

Vänsterpartiets budgetförslag motar bort nedskärningar

Vänsterpartiets medlemsmöte tog under onsdagskvällen beslut om partiets förslag till mål och budget för Botkyrka kommun. Förslaget läggs i ett tufft ekonomiskt läge där dessutom den pågående regeringskrisen riskerar att påverka kommunernas ekonomier kraftigt negativt.

Vänsterpartiets budgetalternativ innebär både nysatsningar och uteblivna nedskärningar inom framförallt socialt arbete, äldreomsorg, utbildning och fritidsverksamhet. Totalt satsar Vänsterpartiet drygt 50 miljoner kronor mer än i majoritetsförslaget. Förslagen finansieras bl.a. av en skattehöjning med 29 öre.

Den nya S-ledda högermajoriteten i Botkyrka (S, MP, KD, C, L) hanterar det ekonomiska läget genom kraftiga nedskärningar i välfärden. ”Effektiviseringskravet” har höjts till 2,2 % i ett läge där det blivit uppenbart att kommunens nämnder inte har kunnat leverera verkliga effektiviseringar motsvarande ens de 2 % som från början var tanken.

För viktiga förvaltningar inom välfärden innebär det att besparingsbeting på mångmiljonbelopp (se faktarutan nedan för summor) återstår att realiseras. Vänsterpartiet ser en uppenbar risk för att detta kommer att försämra situationen kraftigt för kommunens personal, för välfärden och för de många medborgare som är i behov av den.

För att hantera den uppkomna situationen föreslår Vänsterpartiet en skattehöjning på 29 öre, vilket ger ca 50 miljoner kronor i ökade intäkter för kommunen. Större delen av skattehöjningen går till äldreomsorgen, socialtjänsten och utbildningen.

– Vänsterpartiet hade föredragit en lösning där staten istället hade höjt skatterna på förmögenheter och bankvinster, för att sedan höja statsbidragen till kommunerna. Det hade inneburit en bättre fördelning mellan de som är rika och de som har större behov, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka.

– I brist på en rimlig regeringspolitik är det ändå den bästa lösningen att höja kommunalskatten, som i Botkyrka har legat still i många år. Vi vet av erfarenhet att den typen av nedskärningar som den S-ledda högermajoritetens budget innebär kommer att drabba kommunens medborgare negativt. Särskilt drabbas de som har störst behov, fortsätter Mats Einarsson (V).

Mats Einarsson och Kerstin Amelin.

– Vänsterpartiets förslag till budget innebär att majoritetens nedskärningar i äldreomsorgen, förskolan – inklusive utbildningsförvaltningens förslag om att lägga ner den nattöppna förskolan – funktionsnedsättningsområdet och det sociala arbetet undviks, säger Kerstin Amelin (V), vice gruppledare.

Men Vänsterpartiets budgetförslag innehåller också nysatsningar.

– Vi skapar utrymme för angelägna satsningar på kvalitetssäkring av den öppna fritidsverksamheten, socialt arbete samt på arbetet med miljö- och tobakstillsyn, säger Kerstin Amelin.

Vänsterpartiet vill även återuppta den kommunala teknikskolans (KomTek) verksamhet, ta fram ny verksamhet riktade till de unga vuxna som påverkats av nedläggningar av mötesplatserna och utreda ett avskaffande av karensavdraget inom förskolan.

Dessutom vill Vänsterpartiet utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningar som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen, intensifiera arbetet med energieffektivisering samt öka andelen hyresrätter i kommunens bostadsbestånd.

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag.
___________________________________________________

Fakta: Budgetdebatten i korthet

Stora ospecificerade nedskärningar från den S-ledda högermajoriteten riskerar att hota välfärden och dess personal (miljoner kronor):

 • Socialnämnden 10 mkr
 • Utbildningsnämnden 22,5 mkr (förskola 9,5 mkr, grundskola 9,5 mkr och gymnasieskola 3,5 mkr)
 • Vård- och omsorgsnämnden 13 mkr (äldreomsorg 8,6 mkr och funktionsnedsättningsområdet 3,9 mkr)
 • Kultur- och fritidsnämnden ca 2,7 mkr.

Utöver detta föreslår majoriteten följande:

 • Nedläggning av nattöppen förskola
 • Nedläggning av den kommunala teknikskolan, KomTek
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden kompenseras inte för ny lagstiftning som innebär utökat ansvar för tobakstillsyn. Nämnden kompenseras inte heller för ökat behov av tillsyn av masshantering

Vänsterpartiets satsningar i siffror (miljoner kronor):

 • Vård- och omsorgsnämnden tillförs 15 mkr
 • Utbildningsnämnden tillförs 11 mkr
 • Socialnämnden tillförs 20 mkr
 • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 5 mkr
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförs ca 2,9 mkr
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs 0,8 mkr

Läs hela Vänsterpartiets budgetförslag för detaljer och fördjupande förklaringar.

Kopiera länk