artikel

Vad avser riskkapitalisterna Blackstone göra med Albyberget?

Följande interpellation har Vänsterpartiets Yrsa Rasmussen lämnat in till kommunfullmäktige och kommer att besvaras av Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

FN:s rapportör inom bostadsfrågor, Leilani Farha, och Surya Deva från FNs Working Group on business and human rights, varnar för det amerikanska företaget Blackstones affärsmetoder. Företaget, som är världens största riskkapitalbolag, är även verksamt i Sverige, och den svenska regeringen har därför kontaktats. [1]

Yrsa Rasmussen

2016 köpte Blackstone 66 procent av den svenska hyresvärden D. Carnegie & Co (numera ”Hembla”), som äger över 21 000 lägenheter i Storstockholm, varav drygt ca 1300 på Albyberget i Botkyrka.

”Blackstones modell är välkänd: fastighetsbestånd köps, lägenheter renoveras, hyrorna ökar och hyresgäster som inte har råd att bo kvar får flytta någon annanstans”, skriver skriver Farha och Deva i ett brev till utrikesminister Margot Wallström.

I brevet menar de båda att Blackstones affärsidé innebär att bolagets lönsamhet alltid ska maximeras så att aktiens värde stiger, vilket har negativ inverkan på en social bostadspolitik.

Jag är medveten om att kommunen inte har rådighet över bostäderna på Albyberget – det var ett av skälen till att Vänsterpartiet röstade emot försäljningen – men vill ändå ställa följande frågor

  1. Är du informerad om Hemblas strategier på kort och lång sikt vad gäller renoveringar och hyreshöjningar och i så fall: vad har du fått veta?

2. Har du tagit eller kommer du att ta några initiativ för att säkerställa att Albybergets hyresgäster inte utsätts för orimliga hyreshöjningar i samband med renoveringar, s.k. renovräkningar?

Yrsa Rasmussen
Ledamot i kommunfullmäktige och boende på Albyberget

[1] Källa: Dagens Arena 2 april 2019, https://www.dagensarena.se/innehall/fns-rapportor-varnar-sverige-osund-fastighetsagare/

Kopiera länk