artikel

Miljoner till privatisering – skär samtidigt ner i äldreomsorgen

Vård- och omsorgsnämnden ska spara drygt 24 miljoner kronor enligt den S-ledda högermajoritetens budgetförslag. Samtidigt lägger majoriteten över 10 miljoner kronor på att öppna för vinster i välfärden genom införande av privat hemtjänst. Vänsterpartiet är kritiska till majoritetens prioriteringar.

Vård och omsorgsnämnden ska, liksom alla andra nämnder, spara mycket pengar under 2020 när den S-ledda högermajoritetens budgetförslag blir verklighet. Nämnden ska spara totalt över 24 miljoner kronor, bland annat genom att minska antalet korttidsplatser i äldreomsorgen, avskaffa kommunens demenssjuksköterska och genom en allmän besparing på nästan 8 miljoner kronor som innebär att personalen helt enkelt får slita ännu mer.

Marit Normasdotter (V), ledamot i vård och omsorgsnämnden

Besparingarna syftar bland annat till att finansiera en lansering av privata vinster i hemtjänsten, en åtgärd som enligt majoritetens förslag innebär kostnader på 10,8 miljoner kronor. Den löpande kostnaden för de privata aktörernas vinster är svåra att uppskatta. Vänsterpartiet är motståndare till privata vinster i välfärden och anser att majoriteten gör en obegriplig prioritering.

– Det är horribelt att lägga så mycket pengar på att lansera privat hemtjänst när det ekonomiska läget är så ansträngt. De besparingar som sker i kölvattnet av denna åtgärd kommer i slutändan att drabba personalen och brukarna. Skattepengar kommer sedan att försvinna i privata vinster varje år, när det nya systemet är på plats, säger Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

I Vänsterpartiets budgetförslag tas införandet av privat hemtjänst bort. Vänsterpartiet lägger sedan till 17,5 miljoner kronor för att motverka nedskärningar.

Hela den allmänna nedskärningen på 8 miljoner kronor tas bort och Vänsterpartiet ser även till så att demenssjuksköterskan får vara kvar och att antalet korttidsplatser i äldreomsorgen inte skärs ner. Det sistnämnda är en åtgärd som både är viktig för de äldre och för anhöriga. Utöver det uppräknade förstärker Vänsterpartiet vård- och omsorgsnämndens budget med 6 miljoner kronor.

I Vänsterpartiets budgetförslag finns bara besparingar som utgör verkliga effektiviseringar och som både utvecklar verksamheten samtidigt som det sparar pengar – som exempelvis digital nattillsyn och nyckelfri hemtjänst.

Läs Vänsterpartiets budgetförslag i sin helhet genom att klicka här.

Kopiera länk