artikel

Mats Einarsson: Vänsterpartiet vill förbättra för lågavlönade

Anförande av Mats Einarsson, gruppledare (V), i fullmäktiges debatt om kommunstyrelsens budget.

Ordförande,

Trygghetsfrågor av olika slag har den senaste tiden dominerat debatten, inte alltid på det mest konstruktiva sättet. Alarmistiska utspel som kopplar kriminalitet till invandring och ständigt nya bud på hårdare tag har fått dölja att våldsbrottsligheten, inklusive det dödliga våldet, stadigt minskar sedan 1990-talet. Därmed inte sagt att vi ska slå oss till ro. Varje nivå av kriminalitet är en oacceptabel nivå och vi i kommunerna måste göra mycket mer för att till exempel stoppa rekryteringen till kriminalitet och gäng.

Mats Einarsson (V)

Därför är det synd att den förstärkning med en säkerhets- och trygghetssamordnare som kommunstyrelsen själv hade föreslagit och som skulle möta upp polisens förstärkning i det viktiga samarbetet med dem, inte finns med i förslaget till budget. Inte heller den samordnare som behövs för arbetet med det kommunala civilförsvaret finns med i förslaget.

Vänsterpartiet tillför medel för dessa båda tjänster.

I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns avsatt 10 miljoner för befarade kostnadsökningar på grund av privatiseringen av hemtjänsten. Jag har redan berört denna fråga. Det här är givetvis skandalöst dålig politik ur alla aspekter. Vänsterpartiet säger nej och stryker denna post i vårt budgetyrkande.

Däremot vill vi utöka posten för den särskilda lönesatsningen, från fyra till åtta miljoner. En gång i tiden användes de särskilda lönesatsningarna dels till att höja lönerna i bristyrken där vi låg lägre än andra kommuner, men också för att få upp de allra lägsta lönerna. Det senare har fallit bort och vi vill använda de extra fyra miljonerna till just en särskild låglönesatsning.

Kopiera länk