artikel

Yrsa Rasmussen: ”Klimatnödläge kräver handling”

Yrsa Rasmussen (V) talade i kommunfullmäktiges debatt om miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Vi befinner oss i ett klimatödläge. Ett nödläge kräver handling, och för att kunna hantera alla de utmaningar vi står inför måste vi bygga en stark organisation med hög kompetens och handlingsutrymme.

I majoritetens förslag till mål och budget åläggs alla kommunens förvaltningar att hitta besparingar motsvarande 2%, vilket för Miljö- och hälsoskyddsnämnden betyder 395 tusen kronor.

Yrsa Rasmussen (V)

Då vi befinner oss i ett klimatnödläge med enorma utmaningar för att ställa om till långsiktig hållbarhet har vi inte råd att reducera kapaciteten för den del av förvaltningen som har huvudansvar för detta arbete.

Den S-ledda högermajoritetens budgetförslag kan tyckas för snålt tilltaget, men övriga oppositionspartiers budgetyrkanden är direkt oroande.

Tullingepartiet tycker det är viktigt att det ser trevligt och välstädat ut, särskilt i Tullinge, men man förefaller inte vara bekant med den pågående globala klimatförändringen som ju trots allt även kommer att drabba Tullinge.

Sverigedemokraterna intresserar sig varken för klimat eller miljö i sitt yrkande, men fokuserar på poliskontroller av importerade livsmedel.

Moderaterna visar sin brist på miljö- och klimatinsikt genom att önska sig en försämring av strandskyddet, och genom att yrka på att kommunen slutar köpa ekologiska och rättvisemärkta livsmedel.

I vårt budgetyrkande tar vi höjd för det viktiga arbete som måste göras.

En väsentlig del av den omställning som krävs för att klara klimatmålen – lokalt, nationellt och globalt – är en kraftigt sänkt energikonsumtion. Vänsterpartiet anser att kommunen inom ramen för den övergripande klimatstrategin ska ta fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion. Även hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör prövas. Vi föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden får detta i uppdrag.

Förvaltningen behöver tillgång till de resurser som krävs för att leda det viktiga klimatomställningsarbetet, och för att även ha kapacitet att ta fram vår föreslagna energistrategi. Därför tillför vi nämndens driftbudget 500 tusen kronor jämfört med majoritetens förslag.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Kopiera länk