artikel

V-framgång om bemanningstjänster

Vid utbildningsnämndens sammanträde nyligen skulle beslut tas om upphandling av företag som ska leverera bemanningstjänster (lärare och vikarier). Vänsterpartiet lämnade in ett yrkande om att ett sådant avtal endast borde få användas i undantagsfall, till förmån för en vikariepool med egenanställd personal med fasta heltidstjänster. Majoriteten gick Vänsterpartiet till mötes.

Vänsterpartiets yrkande, som i nämnden lades fram av våra representanter Bekir Uzunel och Anna Kristoffersson, löd enligt följande:

”Vänsterpartiet anser att vikariebehov i första hand bör täckas av egenanställda vikarier, exempelvis genom en vikariepool. Detta ger kommunen större rådighet över personalens anställningsvillkor och möjliggör att fasta heltidstjänster med goda villkor kan garanteras i högre utsträckning. Ett privat bemanningsföretag har ett incitament att för lönsamhetens skull försämra villkoren för den anställde.

Bekir Uzunel och Anna Kristoffersson

Vänsterpartiet anser att ett ramavtal av den typ som nämns i underlaget endast bör användas i undantagsfall och föreslår därför för utbildningsnämnden att ytterligare ett beslut adderas till det föreliggande.

Jag yrkar:

Att utbildningsförvaltningen uppdras beakta att ramavtalet för bemanningstjänster endast bör användas i undantagsfall och att normalt vikariebehov täcks av egenanställda vikarier med fasta heltidstjänster.”

Yrkandet som PDF

Kopiera länk