artikel

Har det slutat skära i hjärtat, Ebba Östlin?

Den S-ledda högermajoriteten har satt utbildningsnämnden i Botkyrka under ett hårt tryck av nedskärningar och föreslår kortare vistelsetid i förskola och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga. Vänsterpartiet är starkt kritiska till förslagen och till hur nedskärningarna drivs fram – och undrar varför det Ebba Östlin (S) skrev 2012 inte längre gäller?

I samband med att utbildningsnämnden skulle anta sin internbudget nyligen presenterades en rad förslag på försämringar. Bland annat föreslås att vistelsetiden på förskola och fritidshem för barn till arbetslösa och föräldralediga ska sänkas. Vänsterpartiet anser att det är en dålig politik.

Bekir Uzunel (V)

– Om det här blir verklighet återgår vi till en orättvis uppdelning av barn. Förskolan är bland annat viktig för barns språkutveckling och alla borde ha rätt att ta del av den på lika villkor, inte minst för att vi i Botkyrka har många barn med ett annat modersmål än svenska, säger Bekir Uzunel (V), ledamot i utbildningsnämnden.

År 2012 skrev utbildningsnämndens dåvarande ordförande Ebba Östlin, idag ordförande i kommunstyrelsen, en artikel i Aftonbladet där hon på argumenterade för rätten till 35 timmars förskola:

”Berättelsen om barn som får stå utanför och vänta tills de andra förskolebarnen har ätit upp sin frukost eller sitta i hallen när de andra börjar äta sin lunch bara för att familjen fått tillökning, skär i mitt hjärta.”

Hon skriver vidare:

”För oss är utgångspunkten numera inte bara att förskolan ska vara ett ställe för barnen att visats på när deras föräldrar jobbar, utan att den dessutom är grunden för det livslånga lärandet. [—] Vi vet att språket är nyckeln till skolframgång, en bra tilltro till sig själv och den egna förmågan, oberoende om svenska är modersmålet eller inte. Att vägra vissa barn de pedagogiska verktyg som förskolan ger bara för att de har fått syskon är därför djupt orättvist.”

– Det Ebba Östlin skrev 2012 är utmärkta argument för likabehandling även idag, säger Bekir Uzunel (V).

Vänsterpartiet är även kritiska till hur nedskärningarna drivs fram. Det sakpolitiska innehållet i nedskärningarna har inte redovisats innan kommunen fattade beslut om mål och budget för 2020, utan preciseras alltså strax efteråt. Det innebär att kommunfullmäktige i samband med budgetdebatten inte helt har kunnat överblicka sina egna besluts faktiska konsekvenser.

Läs mer:

BotkyrkaDirekt: ”Barn till arbetslösa kan få färre förskoletimmar

Kopiera länk