artikel

V-förslaget: Behåll öppna förskolan i Alby

När socialnämnden sammanträder ikväll så kommer Vänsterpartiet att föreslå att förslaget om att lägga ner den öppna förskolan i Alby stryks. Såhär skriver vi i vårt yrkande:

I Vänsterpartiets budgetyrkande i fullmäktige tillfördes socialnämnden 21,6 miljoner kronor. Det skulle bland annat ha förhindrat den aviserade besparingen på öppna förskolan. Vänsterpartiets yrkande vann inte gehör och i ordförandeförslaget till mål och internbudget för socialnämnden 2020 föreslås att den öppna förskolan i Alby läggs ner. Ungefär samtidigt som nämndhandlingarna skickades ut blev det klart att regeringen, efter krav från framförallt  Vänsterpartiet avser att tillföra kommunsektorn 5 miljarder extra 2020. Därefter säkrades ytterligare 2,5 miljarder genom en överenskommelse mellan Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Dessa tillskott torde ge Botkyrka närmare 50 miljoner kronor som kan mildra nedskärningarna. Att den politiska ledningen i detta läge går fram med en så sällsynt kortsiktig ”effektivisering” som nedläggning av en av våra öppna förskolor, med en kostnadsminskning på 200 000 kr år 2020 och 692 000 kr som helårseffekt, är minst sagt förvånande.

Mats Einarsson (V) är ledamot i socialnämnden.

Det har hittills funnits bred politisk konsensus kring öppna förskolans betydelse som förebyggande socialt arbete, inte minst ur ett integrationsperspektiv. Den borde stärkas, inte rustas ned.

Jag yrkar: att socialnämnden beslutar att inte lägga ner öppna förskolans verksamhet i Alby.

Mats Einarsson (V)

Kopiera länk