artikel

Ny ordförande och ny styrelse

På gårdagens årsmöte valdes Therese Karlsson från Tuna till ny ordförande för Vänsterpartiet Botkyrka.

Övriga styrelsen består av:
Yrsa Rasmussen, Alby (omval)
Johan Alkstål, Tuna (nyval)
Pia Carlsson, Fittja (nyval)
Rose-Marie Holmgren, Grödinge (nyval)

Therese Karlsson

Till valberedning valdes:
Monica Brundin, Slagsta (omval)
Erik Jon-And, Hallunda (omval)
Tara Charoensong, Riksten (nyval)

Till revisorer valdes:
Bekir Uzunel (nyval)
Jenny Karinsdotter Granqvist (nyval)
Rand Nezamaldin, suppleant (omval)
Sven Persson, suppleant (nyval)

Till nya nämndföreträdare valdes:
Erik Jon-And, Hallunda, ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Ivan Dahlstrand Kamiyasu, ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Andrea Molin Storbjörk, ersättare i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kopiera länk