artikel

Vänsterpartiet säger nej till nedskärning i förskolan

Vänsterpartiet säger nej till förslaget om att dra ner på antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa. Såhär skrev Vänsterpartiet i ett yrkande i utbildningsnämnden.

Vänsterpartiet anser att det hårda besparingstryck som utbildningsförvaltningen är satt under är fullständigt ohållbart. Det bör inte sparas mer på barn och elever i Botkyrka. Med anledning av detta förslog Vänsterpartiet i samband med budgetfullmäktige att utbildningsnämnden skulle tillföras 31,5 miljoner kronor (mkr) utöver de pengar som majoriteten föreslog.

Förslaget om att begränsa arbetslösa och föräldraledigas förskoletimmar till 25 (och fortfarande kräva full avgift) är en dålig nedskärning. Trots att Vänsterpartiets budgetyrkande som nämndes ovan inte gick igenom finns dessutom fortfarande möjlighet att undvika nedskärningen. Detta genom att använda delar av de cirka 48 miljoner kronor som Botkyrka kommer att få i extra pengar, genom agerande från bland annat Vänsterpartiet i riksdagen.

Bekir Uzunel och Anna Kristoffersson sitter i utbildningsnämnden för Vänsterpartiet.

Begränsningen av antalet förskoletimmar för föräldralediga och arbetslösa kommer att få svåra konsekvenser för enskilda, vilket redan har bekräftats genom olika föräldrars uttalanden i media och i brev till nämnden. Dessutom genomförs förändringen med relativt kort varsel och åtminstone en förälder har exempelvis vittnat om hur hennes partner nu måste planera för att gå ner i arbetstid, för att vardagen ska gå ihop. Liknande historier finns sannolikt hos många fler föräldrar till de cirka 850 barn som drabbas.

Ytterligare en mycket allvarlig aspekt av detta förslag till försämring är att den slår olika hårt för olika socioekonomiska grupper. Var tredje barn i Fittja är drabbat och ”endast” var tionde i Tullinge. Dessvärre är förslaget utformat så att det med precision drabbar den grupp som kan antas behöva förskolan mest, med avseende på språkutveckling och möjlighet att av ekonomiska skäl delta i annan verksamhet. Ur ett barnfattigdomsperspektiv är det också negativt att dessa barn förlorar möjligheten att äta frukost och ett mellanmål på förskolan.

Jag yrkar:

Att förslagen till beslut i ärendet om vistelsetider i förskolan avslås.

Läs mer:

BotkyrkaDirekt: ”Arbetslösa i Botkyrka förlorar förskoletimmar”
Mitt i Botkyrka: ”Förslaget: Nu ska barn få gå färre timmar i förskolan”
Mitt i Botkyrka: ”Varnar för att besparingar i förskolan slår tillbaka”

Kopiera länk