artikel

Mitt i coronakrisen – Botkyrka säljer ut den kommunala hemtjänsten

I ett läge då den pågående pandemin hotar liv, hälsa och ekonomi är det obegripligt att den socialdemokratiskt ledda högermajoriteten i Botkyrka kommun väljer att gå vidare med att öppna hemtjänstmarknaden för privata aktörer. Förutom den oförsvarliga merkostnad som detta innebär för samhället så riskerar vi nu att utsätta våra mest sköra invånare för ökade risker när ett antal privata företag tar över det arbete som vår egen kommunala hemtjänst utfört med så stor framgång hittills.

Marit Normasdotter (V)

Vi har sedan projektet inleddes 2018 motsatt oss denna kostsamma utförsäljning. Nu är det viktigare än någonsin att kommunen avbryter upphandlingen av privat hemtjänst. Vi yrkade avslag när ärendet behandlades i vård- och omsorgsnämnden tidigare i veckan. Läs hela vårt yrkande här!

Kopiera länk