artikel

Hemtjänsten privatiseras – majoriteten sänker kraven på utbildad personal

 

Utöver att våra gemensamma skattemedel kommer gå till vinstuttag hos företag som erbjuder hemtjänst i Botkyrka, så försämras även den kvalitet som vårdtagaren får över hela kommunen.

Den s-ledda högermajoriteten har nämligen sänkt sina krav på utbildningsnivån på den personal som arbetar inom hemtjänsten, och de låga kraven gäller först hos de privata aktörerna. Vänsterpartiet menar att detta raserar det mångåriga arbete som gjorts för att höja kompetensen och kunskapen hos de som arbetar med våra äldre inom kommunen. Det är direkt oansvarigt, särskilt med tanke på att just utbildning och kunskap tycks vara avgörande för att förhindra smittspridning, både under rådande pandemi, men även i framtiden.
Samtidigt sänker majoriteten också hållbarhetskraven inom hemtjänsten vilket ger negativa konsekvenser på det viktiga hållbarhetsarbete som gjorts under flera år.
”Det är inte rimligt att vi sänker ambitionsnivån för kommunens hemtjänstbrukare, för anställda inom hemtjänstsektorn eller för klimat-och miljöarbetet för att underlätta för företag att förvandla skattemedel
till privata vinster”
FRÅN 250000 KRONOR – 15 MILJONER KRONOR I ATTESTRÄTT
Samtidigt så vill den S-ledda högermajoriteten även öka attesträtten för vård-och omsorgsförvaltningens ekonomichef från 250 000 kronor till 15 miljoner kronor!
Vänsterpartiet anser att ökningen är en drastisk åtgärd och det framkommer inte heller i dokumentet som ligger till grund för det politiska beslutet, tjänsteskrivelsen, att dubbelattestering kommer att krävas.
Detta ska vara en självklarhet när det gäller såna stora summor och Vänsterpartiet anser att den andra attesteraren ska finnas inom den centrala förvaltningen. Detta för att öka insynen och samtidigt minimera risker för tjänstepersoner och förtroendevalda.
Privatiseringen av hemtjänsten som majoriteten envist har drivit igenom kostar kommunens medborgare ytterligare skattemedel, ge sämre kvalitet i utförandet och försämrar miljön genom sänkta krav på hållbarhetsmål och utbildning hos hemtjänstpersonal.
Marit Normasdotter & Anders Pemer, Vård-och omsorgsnämnden
Läs hela yrkandet gällande de sänkta kraven här:
Läs hela det särskilda yttrandet gällande attesträtten här:
Kopiera länk