artikel

Dra lärdom från projekt om hållbara skolmåltider

Kerstin Amelin, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet, har ställt följande interpellation om hållbara skolmåltider till utbildningsnämndens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz:

Botkyrka kommun har nyligen deltagit i ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet*, där man utvecklade och testades en ny metod för hållbara skolluncher. Den nya lunchen resulterade i 40 procent lägre klimatpåverkan, utan ökade kostnader eller minskad konsumtion.

Kerstin Amelin (V)

Tre grundskolor i Botkyrka kommun levererade grundmaterial till studien i form av livsmedelsinköp under ett år. Med hjälp av en matematisk modell kunde forskarna kombinera livsmedel för en näringsrik skolmat med 40 procent lägre klimatpåverkan, samtidigt som maten var lik den vanliga skolmatens livsmedelssammansättning och kostnad. Den nya menyn uteslöt inga livsmedel, men den totala mängden animaliska produkter minskades medan andelen växtbaserade livsmedel ökades.

För att studera hur eleverna accepterade den nya menyn, mättes det dagliga matsvinnet och lunchkonsumtionen under den tid då menyn serverades. Man fann att eleverna i skolorna varken åt mindre eller slängde mer mat när de optimerade skolluncherna serverades i skolrestaurangen.

Forskarna hoppas nu att tillvägagångsättet skall testas i fler skolor och kommuner för att finslipa metoden och vidareutveckla menyerna. De skulle också vilja automatisera metoden och integrera den i nuvarande måltidsplaneringssystem.

”Innan metoden kan införas i stor skala skulle det kräva mer forskning för att bättre förstå hur människor ser på sina matvanor och vad som kan få dem att utveckla dem mot större hållbarhet och näringsriktighet. Det skulle även kräva ett gediget engagemang och vilja från beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå” , säger Patricia Eustachio Colombo som utförde studien i Botkyrka.

Jag undrar:
1. Vilka lärdomar har Botkyrka kommun tagit till sig från studien, och hur används resultatet i arbetet med att göra skolmåltiderna mer hållbara?
2. Kommer den politiska majoriteten i Botkyrka att agera på det sätt som studiens författare efterlyser och visa ”gediget engagemang och vilja” att göra skillnad för klimat, hållbar miljö och våra barns hälsa?

Kerstin Amelin (V)
Ledamot i kommunfullmäktige

* Eustachio Colombo, Patricia, Optimizing school meals today : a pathway to sustainable dietary habits tomorrow, KI thesis 2021

Läs det skriftliga svaret på interpellationen här.

Kopiera länk