artikel

Investera för starkare välfärd och fler jobb i Botkyrka

Vänsterpartiets budgetförslag i riksdagen skulle innebära fler anställda i Botkyrkas äldreomsorg, skriver Therese Karlsson och Mats Einarsson, ordförande respektive gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka.

Sverige har inte haft full sysselsättning sedan början på 90-talet och tyvärr planerar den socialdemokratiskt ledda regeringen för fortsatt massarbetslöshet i sina prognoser.  Finansministern säger ”jobben, jobben, jobben”, precis som om de magiska orden skulle lösa arbetsbristen. Men det som behövs är en politik för det. Det behövs stora offentliga investeringar för att ta itu med arbetslösheten på allvar.

Therese Karlsson och Mats Einarsson.

I Vänsterpartiets budgetalternativ i riksdagen föreslår vi en rad investeringar och åtgärder som ska sättas igång redan nu. Vår budget skulle ge fler jobb, bättre kvalitet i äldreomsorg och sjukvård och minska våra utsläpp genom kloka klimatinvesteringar i hela landet. Klimatkrisen är akut och kräver stora investeringar, men den ger också massor av jobb genom de investeringar som behöver göras i järnväg, kollektivtrafik, klimatsmarta hyresrätter och annat.

År av nyliberal privatiseringspolitik har urholkat det gemensamma. Att regeringen tidigare ”sparat i ladorna” istället för att rusta samhället gick ut över vård- och omsorgspersonal och gjorde Sverige mer sårbart inför pandemin. Det är dags att ta itu med det nu. Därför föreslår vi pengar till fler anställda och bättre arbetsvillkor i äldreomsorg och sjukvård. I Botkyrka kommun skulle det betyda 24 extra anställda i äldreomsorgen redan i år, sådant gör skillnad här. I sjukvården skulle det också bli fler. Utöver det har vi föreslagit en extra semestervecka åt vård- och omsorgspersonalen som slitit under pandemin. Totalt lägger vi mer än nio miljarder i år på en förbättrad välfärd.

Therese Karlsson
Ordförande, Vänsterpartiet Botkyrka

Mats Einarsson
Gruppledare, Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk