artikel

Nedmontering av Arbetsförmedlingen katastrof för Botkyrka

Regeringens nedmontering av Arbetsförmedlingen och utförsäljning av verksamhet till privata vinstdrivande aktörer har fått förödande konsekvenser för kommunernas arbete med att hjälpa medborgare till meningsfull sysselsättning och försörjning.

Många års framgångsrikt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun har raserats och framtiden är oviss. Samtidigt har det funnits allvarliga problem inom delar av den kommunala verksamheten under flera års tid. Det finns alltså flera anledningar att genomföra en organisationsförändring, men vi ställer oss mycket tveksamma till att det förslag som presenteras i ärendet (se sida 5 via länken) kommer att leda till en förbättring. Det finns inget i tjänsteskrivelsen som förklarar hur hälften så många medarbetare med en starkt reducerad budget skall resultera i ”en ökad möjlighet för Botkyrkabor att gå från bidragsberoende till löneanställning”.

Andrea Molin Storbjörk och Ronnie Anderson är Vänsterpartiets representanter i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Botkyrka som kommun har en unik sammansättning där just grupperna unga och de som står långt från arbetsmarknaden har en utsatt men viktig roll. En framgångsfaktor för att få dessa i arbete och studier har varit samverkan mellan olika instanser. Att det har försvårats genom nationell politik tycker vi i Vänsterpartiet är tråkigt och det är av detta förslag fortfarande inte särskilt tydligt vilken verksamhet som kan erbjudas med den nya inriktningen.

Vi oroar oss för att det med det nya arbetssättet med en skalbar organisation kan bli svårt att bevara den kontinuitet och kompetens som behövs för att lyckas med att få fler Botkyrka-bor i arbete och studier.

I den nya inriktningen begränsas verksamheten till uppdrag som är tidsbegränsade, säkerställt finansierade och med tydlig målbild och förväntade resultat. Därmed gör vi oss till utförare åt den instans som är beredd att betala. Det är inte säkert att det innebär att vi tillgodoser medborgarens behov. Det innebär en uppenbar risk för att få om ens några långsiktiga verksamhetsmål, kompetens och kontinuitet upprätthålls. Det innebär naturligtvis också en risk för att vi inte hittar några uppdrag med sådana specifika omständigheter under en period och att det ger resultat i färre Botkyrkabor i arbete och studier.

Vi ser en risk att responstiden kan bli lång om organisation behöver byggas upp för varje uppdrag och kompetens och organisation förloras däremellan. Vi ser en risk för otrygga korttidsanställningar som dränerar organisationen på kreativitet och kompetens. Vi ser i tjänsteskrivelsen inga belägg eller referenser för att prova-på-arbeten resulterar i fler arbeten än kvalificerade tjänstemäns arbete.

Framför allt tror vi att en slumpmässig och tillfällig servicenivå kan skada medborgarens förtroende för kommunen. Hittills har förvaltningen nått sina starkaste framgångar när de kunnat göra en individuell analys och åtgärdsplan baserat på medborgarens profil, när Jobbcenter kunnat vara en pålitlig partner och coach.

Ronnie Anderson (V)
Andrea Molin Storbjörk (V)

Texten ovan är ett särskilt yttrande som vi har lämnat in i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Du hittar alla våra yttranden här.

Kopiera länk