artikel

V pressade fram besked om marknadshyror

Under gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige ställde Yrsa Rasmussen (V) en så kallad ”enkel fråga” om marknadshyror till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S). Rasmussen inledde med att påpeka att det politiska läget visserligen förändrats sedan den enkla frågan skrevs, men att den fortfarande är relevant med tanke på att frågan om marknadshyror ännu inte är helt borta från den politiska dagordningen. Nedan följer Yrsa Rasmussens enkla fråga i sin helhet.

Det förslag om bl.a. fri hyressättning i nyproduktion – första steget mot marknadshyror på hela bostadsmarknaden – som presenterades den 4 juni är djupt oroande. Om det genomförs kommer det att få allvarliga konsekvenser för många Botkyrkabor. Redan vid utförsäljningen av Albyberget var många hyresgäster oroliga. Skulle de ha råd att bo kvar hos en privat värd som eventuellt skulle höja hyrorna mycket. Om det lagförslag som regeringen hotat att lägga fram genomförs kommer läget att vara långt mycket värre. Det bryter upp den svenska hyressättningsmodellen och riskerar att leda till helt orimliga hyreshöjningar, i ett första steg i nyproduktion och till slut i hela hyresbeståndet.

Yrsa Rasmussen (V)

Unga Botkyrkabors möjligheter att flytta hemifrån och påbörja sitt vuxenliv kommer drastiskt att minskas. Vi vet alla hur stor bostadsbristen är i Sverige idag, och där Botkyrka inte är något undantag och hur läget för unga att kunna flytta hemifrån blir mindre och mindre, där flera olika faktorer spelar in men där bristen på hyresrätter är den främsta.

Den 7 juni 2018 skrev Ebba Östling (S) följande på sin blogg:

”Idag har ungdomar det mycket svårt att hitta en bostad, ett eget hem att utgå ifrån. När vi bygger nya Botkyrka är därför billiga hyresrätter och ungdomsbostäder mycket viktiga. Utöver det vill vi kunna garantera alla unga i Botkyrka en bostad, att alla ska kunna flytta hemifrån.”

Socialdemokraterna i Botkyrka har även flaggat för en bostadsgaranti för Botkyrkabor som är 70+. Ur den S-ledda högermajoritetens politiska plattform:

”Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.”

Med tanke på hur Socialdemokraterna på riksnivå agerat under den senaste mandatperioden hoppas jag verkligen att S i Botkyrka nu inte har vänt kappan efter vinden och inte längre står för dessa uttalanden.

Min fråga är följande:

– Kommer majoriteten säkerställa att alla boende hos det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen kommer att ha råd att bo kvar även vid ett eventuellt införande av marknadshyror?

Yrsa Rasmussen (V)
ledamot i kommunfullmäktige

Kopiera länk