artikel

Vi lever i intressanta tider

När jag skriver det här onsdagen den 23 juni vid lunchtid är det ännu oklart vad som kommer hända i regeringsfrågan. När ni läser det, är det kanske klart om regeringen kan sitta kvar eller om det blir extraval, men just nu pågår ett av de dagliga digitala VU-mötena på min andra dator.

Schackdragen, talepunkterna, de hemliga kontakterna, buden och motbuden, scenarierna, spekulationerna och analyserna avlöser varandra. Stämningen är god och självförtroendet stort. Men det är också respekten för komplexiteten i läget. Tidigare i dag intervjuades jag för ett reportage i Agenda på söndagskvällen om Nooshis politiska bakgrund i Botkyrka. Vänsterpartiet fick 12 % i senaste mätningen och förtroendet för vår ordförande skjuter i höjden. Vi lever i intressanta tider.

Mats Einarsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka.

På den kommunalpolitiska fronten är det betydligt mindre dramatiskt. I går hölls det sista fullmäktigemötet före sommaren. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick till slut ansvarsfrihet (ärendet bordlades på förra mötet). Moderaterna och Tullingepartiet ville rikta en anmärkning mot nämndes förra ordförande Myrna Persson (MP) för ”bristande styrning”, men blev nedröstade. SD och C (!) lade ner sina röster. Vi yrkade i enlighet med våra tidigare ställningstaganden avslag på förlängning av optionen på exploateringen vid Hallunda gård, som vi menar är ett alldeles för omfattande ingrepp i både natur- och kulturmiljön. Yrsa avslutade kvällen med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin om marknadshyror. Vi ville ha ett löfte från S om att marknadshyror aldrig får drabba Botkyrkabyggens hyresgäster under deras styre – vilket vi fick.

Oavsett eventuellt extra val så börjar efter sommaren det sista året före valet i september 2022 och förhoppningsvis det sista året i opposition. Vi har i och för sig skött vår oppositionsroll exemplariskt och vi har drivit en både konstruktiv och konsekvent vänsterpolitik över hela det kommunalpolitiska fältet, men det är trots allt bättre att få rätt och förändra på riktigt i majoritet än att bara ha rätt i opposition. Men som alltid är det det politiska innehållet som avgör. Vi kan kompromissa om steglängden, men aldrig om riktningen. Och det förutsätter ett ännu starkare Vänsterparti (i synnerhet som både S och MP riskerar att tappa igen). Jag tror att vi har mycket goda förutsättningar att göra ett rekordresultat i nästa kommunalval.

Extraval eller ej – se till att ha en fin sommar, så ses vi på de kommunala barrikaderna i höst! (Och du som läst det här, men som ännu inte är medlem: se till att bli det! Bums!)

Mats Einarsson, gruppledare (V)

Bli medlem här.

Kopiera länk