artikel

Dags att gå från prat till verkstad

Företrädare för Lärarförbundet Botkyrka, Kommunal Botkyrka och Tankesmedjan Balans skrev nyligen i Aftonbladet vad som kan vara årets viktigaste debattartikel i den lokala kommunpolitiken. För är det något som behöver belysas så är det Botkyrkamajoritetens dubbelspel om välfärdens finansiering – regelbundna pressmeddelanden om nya satsningar på skolan samtidigt som dessa äts upp av det som på kommunalpolitiskt nyspråk kallas ”effektiviseringar”. I realiteten har många politikers tal om satsningar på skolan handlat mer om hur pengarna bokförs snarare än faktiska tillskott som märks i lärare och elevers vardag.

Inför 2022 har den S-ledda majoriteten i Botkyrka, som förutom Socialdemokraterna även består av Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, presenterat ett budgetförslag som för första gången den här mandatperioden saknar nedskärningar. Det är naturligtvis glädjande. När valåret passerat räknar de dock med att åter dra igång sparandet på skolan. Majoriteten kompenserar inte heller skolorna för de nedskärningar som genomförts de senaste tre åren.

Mats Einarsson, gruppledare och Therese Karlsson, ordförande.

Välfärden behöver mer än en nedskärningspaus. Vänsterpartiet i Botkyrka har presenterat ett budgetyrkande som innebär 56 miljoner kronor mer till välfärden i Botkyrka än vad majoriteten föreslår. Av dessa föreslås 24 nya miljoner tillfalla förskola och skola.

Är det här tillräckligt? Svaret är nej. Något som också måste lyftas är att kommunernas förutsättningar att lyckas måste utjämnas. Här spelar rikspolitiken en viktig roll. Vänsterpartiets nämnda satsningar finansieras bland annat genom en höjning av kommunalskatten. Det är en metod som visserligen är rimlig givet de politiska förutsättningarna (läs brist på regeringspolitik) men som inte är långsiktigt gångbar eftersom det är en skatt som i praktiken slår hårdast mot de med lägst inkomster. En bättre väg vore att statliga skatter på stora inkomster och förmögenheter höjdes och att intäkterna fördelades till kommunerna. Detta är också Vänsterpartiets politik och den borde även vara regeringens.

Mats Einarsson
gruppledare, Vänsterpartiet Botkyrka

Therese Karlsson
ordförande, Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk