artikel

Marit Normasdotter: ”Fyra miljoner i låglönesatsning”

I samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige den 25 november höll Marit Normasdotter (V) följande anförande om våra satsningar på vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

”Ordförande, ledamöter, webbtittare

Vi har nu snart två års pandemi bakom oss och än är den inte över. Är det några Botkyrkabor som har varit extra utsatt så är det just vård- och omsorgsnämndens brukare. Många har varit isolerade, ensamma och jag kan tänka mig rädda också. Daglig verksamhet och andra aktiviteter har varit på paus och en lång tid utan kontakt med nära och kära. Det gör ont i mig när jag tänker på detta.

Mitt under detta inferno bestämmer sig majoriteten för att gå fram med en kostsam utförsäljning av hemtjänsten. Vänsterpartiet vill se en successiv återgång från privata, vinstdrivande aktörer tillbaka till egen regi. Det skapar en bättre transparens och styrning i verksamheten.

Marit Normasdotter (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

I vårt budgetyrkande tillför vi 8 miljoner kronor (mkr) för särskilda lönesatsningar. Det är är 2 mkr mera än majoriteten vill lägga. Och vi vill särskilt rikta 4 mkr till en låglönesatsning.

Vård och omsorgsnämnden hade tidigare en anställd en demenssjuksköterska på halvtid. Vi vill återinföra denna roll och lägger därför en halv miljon på denna satsning.

Nämnden har dessutom i flera år kämpat med krav på effektivisering. Vänsterpartiet menar på att vi har nått gränsen för vad vi kan effektivisera och att ytterligare krav på detta bara leder till pressad personal med risk för allvarliga missförhållande. Vi vill därför tillföra 16,5 mkr för att återställa verksamheten.

Totalt tillför vi nämnden 19 mkr. Pengar som är mycket välbehövlig och som skulle ge förvaltningen ett välbehövligt tillskott.”

Kopiera länk