artikel

Andrea Molin Storbjörk om förebyggande socialt arbete inom vuxenutbildning

Andrea Molin Storbjörk (V), ersättare i kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden höll detta anförande i samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige den 25 november:

”Ordförande, ledamöter, medborgare, och övriga åhörare.

Jag får inte yrka men om jag fick yrka skulle jag yrka bifall till Vänsterpartiets budgetförslag, och nu ska jag berätta varför:

Vänsterbudgeten innehåller ett ökat anslag till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden jämfört med majoritetens förslag. Det omfattar bland annat medel för ett utökat uppdrag till vuxenutbildningen för att arbeta med förebyggande socialt arbete.

Det kan till exempel handla om:

  • stöd för uppsökande verksamhet, och frivilliga insatser,
  • samhällsinformation, och information om social service,
  • myndighetssamverkan,
  • våldsprevention,
  • insatser mot psykisk ohälsa och suicid.

Det kan, när det är befogat, dessutom ske på lätt svenska.

Andrea Molin Storbjörk (V)

Eftersom socialnämnden är underfinansierad och de dessutom i de flesta fall möter medborgare och familjer först när det finns ett problem att åtgärda, så kan vi som kommun vinna mycket på att samverka innan det blir ett problem. Vi ska inte göra varandras jobb men vi behöver jobba mot samma mål.

Och det målet måste vara att medborgare har möjlighet till livskvalitet, trygghet och en meningsfull tillvaro. Dels för att det ger medborgare en möjlighet att bidra positivt till samhället vilket gagnar oss alla tillsammans. Dels för att minska besvär eller lidande för enskilda medborgare och familjer.

Och den budget som ger bäst förutsättningar för det är Vänsterpartiets.

Tack för mig.”

Kopiera länk