artikel

Kerstin Amelin: ”Att bygga ett hållbart samhälle kräver stor omsorg”

Kerstin Amelin (V), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden höll detta anförande i samband med budgetfullmäktige den 25 november.

Ordförande, ledamöter och åhörare.

Att bygga ett hållbart samhälle handlar om att skapa goda livsmiljöer där alla människor får växa upp i trygghet och åldras med värdighet, utan att skada den natur som är en förutsättning för vår existens. I en raskt växande storstadsregion finns ständigt ett stort behov av att bygga fler bostäder, skapa mer samhällsservice, arbetsplatser, transportinfrastruktur och sociala miljöer. Målkonflikter är ofrånkomliga.

Kerstin Amelin (V)

Att bygga ett HÅLLBART samhälle kräver stor omsorg. Det handlar om VAD vi skall bygga, VAR vi skall bygga och HUR vi skall bygga. Vi bygger inte ett HÅLLBART samhälle genom att skövla de sköraste ekosystemen i strandkanten och göra plats för lyxvillor till ett priviligierat fåtal. Då vidgar vi bara ytterligare de redan ökande sociala och ekonomiska klyftorna samtidigt som vi bidrar till artdöden och klimatkrisen. I stället behöver vi bygga klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror, i kollektivtrafiknära lägen på redan i anspråk tagen mark, så att ALLA människor kan leva hälsosamt och hållbart samtidigt som vi bevarar både brukbar mark (som säkrar vår framtida livsmedelsförsörjning) och naturmark (som är en förutsättning för liv på jorden).

Vi befinner oss i ett klimatnödläge som kräver både anpassning (för att klara konsekvenserna av ett allt varmare klimat) och akuta åtgärder (för att bromsa uppvärmningen och stoppa förlusten av biologisk mångfald). Genom att till exempel INTE bygga en gångväg rakt genom strandskyddat område runt hela Tullingesjön har vi i stället råd att investera i klimatanpassning och projekt som främjar biologisk mångfald.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut.

Kopiera länk