artikel

Mats Einarsson: ”Socialnämnden är underfinansierad”

Mats Einarssons (V) inlägg om socialnämndens verksamhet i samband med budgetdebatten i kommunfullmäktige 25/11:

I socialnämnden har Vänsterpartiet och Moderaterna varit överens om åtminstone en sak: socialnämnden är underfinansierad. Därför har jag sett fram emot att göra gemensam sak med dem i budgetdebatten om socialnämndens budgetram – även om vi givetvis inte skulle vara överens om finansieringen.

Men tji fick jag. Moderaterna föreslår inte en krona ytterligare till socialnämnden. Den insikt om det sociala arbetets betydelse, såväl det akuta som det förebyggande, som de moderata socialnämndsledamöterna gett uttryck för har man uppenbarligen inte förmått förmedla till sina partikamrater. Det är beklagligt.

Mats Einarsson (V)

Än mer beklagligt, sakligt sett, är att inte heller den politiska majoriteten nått denna insikt. Visserligen tillförs nämnden en del medel, men det är för tillkommande (och viktig) verksamhet och det löser inte socialnämndens strukturella underfinansieringsproblem.

Vänsterpartiet tillför nämnden totalt 13 mkr, inklusive medel för att höja föreningsbidragen lika mycket som Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att göra.

Kopiera länk