artikel

Andelen fasta tjänster måste öka i Botkyrka

Andelen fasta tjänster i Botkyrka kommun ligger långt från det socialdemokratiska vallöftet från 2018. Vilka åtgärder planerar att vidtas, undrar Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet Botkyrka, i en interpellation till Ebba Östlin (S):

”Fasta tjänster, helst på heltid, är en viktig trygghetsfaktor för de anställda och ofta avgörande för att kunna planera livet, skaffa en egen bostad, ta lån osv. Det är också i kommunens intresse för att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Mats Einarsson (V)

Tidningen Arbetet rapporterade den 3 november att ingen kommun klarar det socialdemokratiska vallöftet från 2018 att minst 90 % av de kommunanställda i S-styrda kommuner ska ha fasta jobb. Löftet upprepades nyligen av den socialdemokratiska kongressen.

Kommunen med högst andel fasta tjänster är M-ledda Kävlinge (88,1 %), den med lägst andel är S-ledda Malung-Sälen (65,3 %). Endast 18 av de 80 S-ledda kommunerna ligger över 80 %. Botkyrkas siffra är 78,7 %, en ökning med 2,7 procentenheter sedan 2018. (Siffrorna gäller 2020 och är hämtade från SKR:s databas Kolada).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S):

Vilka konkreta åtgärder har vidtagits eller planeras för att målet om minst 90 % fasta tjänster ska uppnås i Botkyrka under nästa mandatperiod?”

Mats Einarsson
gruppledare, Vänsterpartiet Botkyrka

Kopiera länk